Mindfulness

Siden 2001 har Novavi tilbudt mindfulness baseret tilbagefaldsforebyggelse med stor succes.

Alkoholbehandling, Novavi, stofbehandling, forskning Billedtekst

Hvad er mindfulness?


Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse tager udgangspunkt i den alkoholafhængiges egne erfaringer og behandlerens opgave er at hjælpe dem til at få øje på vanemønstre og automatiske reaktioner.

Deltagerne oparbejder en teknik, så det kan træde et skridt tilbage og iagttage, hvad der sker i deres sind og krop. Der udvikles en indsigt i, at tanker grundlæggende er forbipasserende mentale hændelser. Derfor er mindfulnesstræning en øjenåbner for rigtig mange alkoholafhængige, da man lærer at møde fysisk og psykisk ubehag på en ny måde og får mulighed for at imødegå en impulsiv trang til at dulme ubehag med et rusmiddel.

 

DOKUMENTERET VIRKNING

I2007-2008 gennemførte professor Alan Marlatt fra University of Washington et forskningsprojekt inden for mindfulnessbaseret misbrugsbehandling (MBRP), hvor han via et studie fandt frem til, at mindfulnessbaseret misbrugsbehandling førte til mindre drikketrang, mindre indtag af alkohol samt færre depressive symptomer hos alkoholafhængige. På basis heraf blev der udviklet et otte ugers behandlingsprogram. 
 

SÅDAN DELTAGER DU

Ønsker du som alkoholafhængig at deltage i et mindfullnessforløb, skal du kontakte Novavi, hvor du gratis og anonymt kan komme til at tale med en behandler, som vil vurdere, om du er klar til et mindfulnessforløb.

Mindfulnessforløbet strækker sig over otte uger med et ugentligt gruppemøde á 2½ time, og der arbejdes med hjemmeopgaver.