Det Udgående Team (DUT) Sjælland

DUT er et samarbejde mellem professionelle behandlere fra Novavi og frivillige fra Landsforeningen Lænken, AA og Blå Kors. DUT tilbyder samtaler i hjemmet, på hospitaler og hos praktiserende læger.

DUT_Sjælland
Alkoholbehandling, Novavi, stofbehandling, forskning
[this div will be converted to an iframe]
×