Novavi benytter Risolid i alkoholbehandlingen. Læs folderen her

Alkoholabstinenser kan give alvorlige fysiske og psykiske gener. Behandlingen med Risolid kan afhjælpe dette. Læs folderen, og husk! at du altid er velkommen til at kontakte Novavi - det er gratis.

Risolid
Alkoholbehandling, Novavi, stofbehandling, forskning
[this div will be converted to an iframe]
×