Novavi Symposium 2017

”Alkoholkulturen i Danmark”- samt overrækkelse af Fonden Novavi prisen 2017

Alkoholbehandling, Novavi, stofbehandling, forskning

Fonden Novavi afholder Symposium fredag den 24. november 2017 kl. 9.00 – 16.00 i Festsalen på Københavns Universitet.

 

Til symposiet kan du høre oplæg fra fire forskere fra Danmark og USA; oplæg der viser forskellige vinkler på afhængighed og kultur. Med symposiet vil Novavi afspejle kompleksiteten i indsatsen mod afhængighed, og give et indblik i den omfattende viden på området. Målet er, at denne viden skal underbygge den fortsatte udvikling af behandling og forebyggelse.

 

Symposiet danner desuden rammen for den første uddeling af Fonden Novavi-Prisen, på 150.000 kr. Prisen er både en hædersbevisning, samt et bidrag til prismodtagerens videre arbejde inden for behandling, forskning, forebyggelse eller formidling på misbrugsområdet.

 

Symposium og pris er et bidrag fra Fonden Novavi, til at styrke indsatsen mod misbrug i Danmark. Mindst 140.000 danskere er afhængige af alkohol. Blot ca. 10% af mennesker med alkoholafhængighed er i behandling. De personlige og samfundsøkonomiske omkostninger er store og behovet for indsats er kolossalt, samtidig med at ressourcerne begrænsede.

 

Med symposiet og prisen sætter Novavi fokus på behovet for, at misbrugsbehandlingen er evidensbaseret. Først og fremmest for at skabe bedre resultater for de mennesker, som efterspørger behandling. Der sættes desuden fokus på det særlige i den danske alkoholkultur, og der dykkes dybere ned i afhængighedsfaktorer samt de barrierer, der har betydning for behandlingen.

 

Symposiets forskningsindlæg repræsenterer et bredt vidensfelt. Fra neuropsykologisk forskning i afhængighedsfaktorer til psykiatrisk behandling. Fra karakteristika ved alkoholkulturen i Danmark til unges brug af rusmidler. Bredden i oplæggene afspejler kompleksiteten i indsatsen mod afhængighed, og giver samtidigt et indtryk af den omfattende viden der findes.

 

Symposiets program har indlæg fra:

 

 • Barak Caine, Ph.D., Associate Professor Harvard University, USA:
  • A Brief History of Brain and Behavior Research on Drug Addictions.
  • Current Frontiers and Debates on Addiction Research: How Can We Do Better?

 

 • Anders Fink-Jensen, Overlæge, klinisk professor ved Københavns Universitet.
  • Hvordan forskning og behandling spiller sammen – fokus på dobbelt diagnoser og omsætning af forskning til vidensbaseret, effektiv behandling

 

 • Sidsel Eriksen, Ph.D., lektor ved Københavns Universitet, SAXO Instituttet.
  • Dansk Alkoholkultur - Hvad er de særlige karakteristika?

 

 • Jakob Demant, Ph.D., lektor ved Københavns Universitet, Sociologisk Institut.
  • Unges misbrugskultur – hvilke kulturelle faktorer kendes – hvad betyder det for indsats og forebyggelse?

 

Kenneth Flex, Fonden Novavis bestyrelsesformand, vil binde dagen sammen, og tegne et perspektiv for, hvordan vi kan arbejde videre med at skabe en sammenhængende, planlagt national indsats for at flere danskere kan leve et liv uden styrende rusmidler.

 

Hvert indlæg vil blive afsluttet med en række spørgsmål, som symposiets deltagere skal tage stilling til. Denne stillingtagen foregår rent teknisk ved, at man klikker på et lille apparat, som udleveres ved ankomst.

 

Yderligere information

Om Fonden Novavi 

Uddybet præsentation af oplægsholdere

Symposiets nærmere program

Om Fonden Novavi-Prisen, herunder om Priskomiteen

Om Novavis samarbejde med professor Anders Fink-Jensen 

Deltagerliste – opdateres løbende

 

Symposiet vil efterfølgende blive dokumenteret på Novavi.dk med bla.:

 • Præsentation fra de deltagende forskere
 • Rapport om Symposiet
 • Priskomiteens begrundelse

 

Praktisk om deltagelse

 Pris: kr. 495 som faktureres i starten af november – prisen inkluderer frokostsandwich og forfriskninger i løbet af dagen.

 

Tilmelding: via mail til Sidsel Kerstine Due på sidu@novavi.dk med information om navn, kontaktdetaljer, stilling og faktureringsoplysninger (CVR, EAN, referencenavn etc.).

 

[this div will be converted to an iframe]
×