Novavi Stofrådgivningens priser

Novavi Stofrådgivningens priser pr. 1. januar 2017.

e

Priser pr. 1. januar 2017

Hos Novavi Stofrådgivningen faktureres pr. time den unge er hos en behandler og der tillægges den tid som socialrådgiverne bruger som koordination af behandlingen på den enkelte sag. Man opnår en besparelse ved at købe mere end en ydelse til den unge, idet tid til koordination af behandling kun faktureres en gang.

Det er forholdsvis billigere at købe forløb, hvor den unge kommer en gang om ugen eller mere, i forhold til hvis den unge kommer eksempelvis en gang om måneden, da den medarbejder, der har den unge i behandling, skal bruge den samme administrative tid på eksempelvis statusskrivning og samarbejde med kommunen.

Inklusive i prisen gælder for alle forløb:

  • Samarbejde og opfølgende møder med visiterende myndighed og pårørende.
  • Kontakt og telefonisk opfølgning efter behov samt mulighed for akut hjælp i særlige situationer.
  • Statusbeskrivelse hver tredje måned til visiterende myndighed.
  • Udgående socialpædagogisk misbrugsbehandling er inklusive udgifter til aktiviteter samt transport (såfremt bopæl er maksimalt 10 km fra Nørre Voldgade).
  • Indberetning til Stofmisbrugsdatabasen.
  • Forældres deltagelse i forældregruppen.
  • Novavi Stofrådgivningen er under tilsyn både fra Københavns Kommune og Sundhedsstyrelsen.


Visitation

Visitation (opkræves når visitationsoplæg skrives)    4.000


Behandlingsforløb - et tilbud om ugen

Type Pris pr. måned
Behandlingskoordinator, samarbejde omkring den unge. Beløbet tillægges alle forløb.  948
Psykiater, én samtale om ugen  10.652
Psykolog, én samtale om ugen  7.130
Udgående socialpædagogisk misbrugsbehandling  8.264
Terapeutiske samtaler og strukturerede samtaler, en samtale om ugen  5.368
Socialrådgivning en samtale om ugen  3.962
Medicinregulering en gang om måneden  2.526
Forældresamtaler. pr. samtale  1.030
   
   
 

Udredningsforløb

Udrednings- og behandlingsforløb ved psykolog og psykiater (et forløb over 4 måneder).

11.443 pr. måned i  4 måneder.

[this div will be converted to an iframe]
×