Efteruddannelse i samarbejde Metropol

"Udsatte unge med et problematisk brug af rusmidler. Et diplom-modul med fokus på styrkelse af den pædagogiske og socialfaglige indsats med unge. Afsluttes med eksamen.

Flyer
Novavi, stofbehandling, alkoholbehandling

Efteruddannelser

Vi udbyder i samarbejde med Metropol et kompetencegivende diplom-modul. Forløbet vægter dels teoretiske perspektiver og metoder til i praksis at kunne gennemføre samtaleforløb med unge.

Vi forventer at næste forløb starter op i foråret 2018.

Modulet vil give dig viden om udsatte unges livssituation med særligt fokus på problemstillinger knyttet til brug af rusmidler.

På forløbet bliver du introduceret til perspektiver og metoder til at styrke den pædagogiske og socialfaglige indsats med de unge. Du får mulighed for at arbejde med forståelsen af unge rusmiddelbrugeres livsbetingelser og bliver undervist i teorier, begreber og perspektiver, som vil give dig større indsigt i, hvordan man kan forstå rusmiddelforbrug, og hvad der skal til for at hjælpe unge, som har et problematisk forbrug af rusmidler.

Du får konkrete redskaber til at
• Beskrive, analysere og vurdere målgruppernes sociale problemer i et helhedsperspektiv.
• Reflektere over anvendelsen af metoder og redskaber i arbejdet med unge med rusmiddelproblematikker.
• Anvende lovgivningen i forbindelse med målgrupperne og reflektere over myndighedsudøvelse.
• Gennemføre et struktureret samtaleforløb, der tager højde for de forskellige faser, der er typiske i forbindelse med, at en ung skal stoppe med et skadeligt forbrug.
• Mestre konkrete samtaleværktøjer, som fremmer motivation og handlinger frem mod de unges reduktion eller ophør med skadeligt forbrug.

Yderligere information: Ring til Gry Kielberg 30593733

 

[this div will be converted to an iframe]
×