Efteruddannelse: Pædagogisk arbejde

Pædagogisk arbejde i forhold til unge og rusmidler. Et otte dages forløb rettet mod professionelle, der ønsker viden og kompetencer indenfor håndtering af unge, der har forbrug af rusmidler.

Ring for yderligere information
Novavi, stofbehandling, alkoholbehandling

Efteruddannelser

Pædagogisk arbejde i forhold til unge og rusmidler!

Forløbet henvender sig til professionelle, der arbejder pædagogisk med unge, som har et skadeligt forbrug af rusmidler.

På uddannelsen vil deltagerne få udviklet deres kompetencer ift. støtte og håndtering af unge med skadeligt forbrug af rusmidler.

Der vil blive inddraget teori, konkrete modeller og samtaleværktøjer, der kan anvendes i det daglige arbejde

Undervisningstemaer:

  • Stofferne: deres virkninger, afhængighed og abstinenser.
  • Relationsarbejde og afklaring af den unges behov for hjælp.
  • Motivation og forandring.
  • Dobbeltdiagnoser og hvordan man kan hjælpe de unge.
  • Forældre perspektiver, gruppeforløb med unge.

Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser, samt rådgivning ift. deltagernes egne cases. Forløbet hviler på systemiske, kognitive, narrative og eksistentielle tilgange.

Forløbet sluttes af med en kortere skriftlig opgave.

Efteruddannelsen vil løfte deltagernes kompetencer indenfor at:

  • Undersøge hvor den unge er udfordret og har brug for støtte
  • Arbejde motiverende i forhold til benægtende og ambivalente unge
  • Identificere om den unge har behov for misbrugsbehandling
  • Tilrettelægge en støttende indsats til unge med dobbeltdiagnoser
  • Støtte og rådgive unge og deres forældre, i problemer hvor rusmidler er omdrejningspunktet.

Hvem kan deltage
Efteruddannelsen udbydes til pædagogiske medarbejdere med social- eller sundhedsfaglig grunduddannelse, der arbejder med unge med et skadeligt rusmiddelforbrug. Det forventes, at deltagerne er indstillede på at stille egne cases til rådighed for dialog og supervision.

Undervisere

Læge Henrik Rindom, Psykolog Silas Houlberg, udgående misbrugsbehandler og narrativ samtaleterapeut Mette Gylling.

Datoer:
Ikke fastsat pt.

Pris

København: Kr. 15.770 inkl. forplejning (der bliver ikke lagt moms oveni beløbet, da vi er momsfritagede).

Yderligere information: skriv til gmbk@novavi.dk. eller ring på 30593733.

*

Udtalelse fra tildligere deltager Birgit Danekilde, Klubleder i Frederiksværk:
"Efteruddannelse i forbindelse med unge og misbrug har givet mig en indsigt i hvordan vi skal agere i vores klub, når vi møder unge med et forbrug af rusmidler.

Efteruddannelsen var med til at give mig nogle brugbare og anvendelige redskaber, som kan støtte mig i hverdagen i mødet med de unge. Dette gjorde dygtige inspirerende undervisere muligt.

Grundlæggende er jeg blevet klædt bedre på til at kunne støtte og vejlede de unge.

Jeg har fundet det meget givende og inspirerende at være sammen med andre fagpersoner, der har den samme interesse for at kunne gøre en forskel for vores unge, der er havnet ude i et uhensigtsmæssigt forbrug.

Jeg venter bare på at der bliver udbudt version 2 - så er jeg klar!"

"Dejligt med noget konkret, metodisk og praktisk anvendeligt".

[this div will be converted to an iframe]
×