Misbrugsbehandling hos Novavì
Modelfoto

Din vej ud af misbrug starter her…

Novavi er Danmarks største leverandør af stof- og alkoholbehandling. Vi kan hjælpe dig og din familie. Du kan starte i dag.

Novavi KRIM

Som indsat i de danske fængsler og arresthuse har man, som i det øvrige samfund, ret til misbrugsbehandling.

Novavi Ung Revers

Novavi Ung Revers tilbyder gratis hjælp til børn og unge under 25 år, som er vokset op i familier med misbrug.

Novavi Pensionatet

Pensionatet er en midlertidig boform til personer med særlige sociale problemer og afhængighed af rusmidler.

Danmarks største leverandør af stof- og alkoholbehandling

60 års erfaring med misbrugsbehandling og følgerne af misbrug

Behandling og rådgivning i hele landet

Fleksibel- så du kan passe arbejde, uddannelse og familieliv

Følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Start i alkoholbehandling i dag

Ring på +45 39 45 54 55. Du behøver ingen henvisning.

Behandlingen har virket. Jeg er fri af mit misbrug. Jeg er fri. Jeg kan godt sige det på en pænere måde a la “Novavi har givet mig en behandling og en rådgivning, så jeg i dag kan styre udenom et misbrug. Jeg har fået konkrete værktøjer, der hjælper mig i hverdagen”… Men jeg vil hellere have, at I bare citerer mig for at sige, at “jeg er fri”. Borger, der har været i misbrugsbehandling hos Novavi
Modelfoto

Fylder hash eller feststoffer for meget?

Novavi Stofrådgivningen har mere end 15 års erfaring med at rådgive og behandle unge, der afhængige af stoffer.

Ring på +45 30 59 37 33.

Gratis behandling og rådgivning om stofmisbrug

Pårørende til en misbruger?

Vi taler om de svære ting, ansvaret, sorgen og frustrationen, og hjælper dig til at håndtere din relation til en misbruger. Vi rådgiver også om, hvordan du som pårørende kan hjælpe misbrugeren i behandling.

Pårørende til en misbruger? Få hjælp hos NovavÍ
Modelfoto