Mindfulness - en del af Novavi alkoholbehandling

Mindfulness betyder nærvær eller opmærksomhed, og kan hjælpe dig, der er i alkoholbehandling. Det er et supplement til Novavis alkoholbehandling, og fokuserer bl.a. på at undgå tilbagefald.

alkoholbehandling, stofbehandling, alkoholiker, alkoholrådgivning, Novavi

Novavi Amager tilbyder mindfulness kursus - info-møde 9. oktober Læs mere her

 

Er du interesseret i at deltage i et mindfulness forløb som del af din alkoholbehandling? Du kan læse mere her

 

Hvad er mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse ?

 

MBRP (mindfulness-based relapse Prevention) er et program der integrerer mindfulnessmeditation med traditionel tilbagefaldsforebyggelse. Traditionel tilbagefaldsforebyggelse er en kognitiv adfærdsterapeutisk intervention udformet som en hjælp til at forebygge eller håndtere tilbagefald hos klienter i forlængelse af behandling for problemer med misbrugsadfærd. Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse er ligeledes udformet som et ambulant efterbehandlingsprogram, som skal understøtte vedligeholdelse af opnåede resultater og fremme en bæredygtig livsstil for personer på vej ud af misbrug.

Programmet er udformet på baggrund af mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR, Kabat-Zinn, 1990), mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBCT, Segal, Williams & Teasdale, 2002) samt Daley og Marlatts (2006) behandlingsmodel for tilbagefaldsforebyggelse. Efter talrige ændringer i indhold, struktur og form er vi kommet frem til et program, som i højere grad er inspireret af og tilpasset MBRP- deltagernes oplevelser og behov. MBRP vil altid være et program i udvikling, i håb om at skabe et endnu mere effektivt og givende program.

Med Mindfulness træner vi en måde, at være til stede på i vores liv, som kan give en større robusthed over for de udfordringer, vi møder.

Vi træner en øget opmærksomhed i at træde ud af vores automatiske tanke- og handlemønstre, for bedre at kunne regulere vores sindstilstande og styre vores liv i stedet for at blive styret af vores impulser. Vi øver vores opmærksomhed i at træffe bevidste valg – gerne til et liv uden styrende rusmidler.

Der kan udvikles en indsigt i, at tanker grundlæggende er forbigående mentale hændelser og at dette kan give mulighed for at handle mere hensigtsmæssigt i hverdagen og i pressede situationer.

For yderligere information kontakt et af vores ambulatorier her


  

 

[this div will be converted to an iframe]
×