Tilbagefaldsforebyggelse

Når man ønsker at bryde vaner, er det almindeligt at få tilbagefald til tidligere mønstre. Det er en naturlig del af afvænningsprocessen.

alkoholbehandling, stofbehandling, alkoholiker, alkoholrådgivning, Novavi

Gennem tilbagefald samler man erfaringer til at komme videre. Novavis kurser om tilbagefaldsforebyggelse bruger disse erfaringer fremadrettet og til at forebygge tilbagefald på lang sigt. Kurserne i tilbagefaldsforebyggelse gennemføres i mindre grupper. Man kan være anonym, og der er tavshedspligt i gruppen.

Tilbagefaldsforebyggelse hjælper dig til at:
 

  • kortlægge egne mål og egen motivation for ændringer i forhold til alkohol
  • forstå egne højrisikosituationer og se forbindelsen mellem alkoholforbrug og den personlige måde at tænke, føle og handle på
  • erkende tidlige signaler på drikketrang og udvikle strategier til at undgå tilbagefald
  • finde egne styrker og ressourcer
  • møde andre, der har kendskab til de samme problemer. To typer tilbagefaldskurser


Novavi tilbyder to forskellige kursusforløb i  tilbagefaldsforebyggelse:
 

  • Struktureret tilbagefaldsforebyggelse, som har fokus på træning gennem registrering, refleksion og gruppediskussion 
  • Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse, som foregår ved meditationsøvelser og dialog. 


Begge kurser er funderet i kognitiv terapi, de forløber over otte uger med et ugentligt gruppemøde á 2½ time, og der arbejdes med hjemmeopgaver.
Forebyggelse mod tilbagefald foregår således i stor udstrækning i hverdagen.

[this div will be converted to an iframe]
×