Sådan er det at være i alkoholbehandling

Vibeke valgte at gøre brug af Novavis tilbud om gratis alkoholbehandling. Læs om det her.

3897.jpg

Vibeke Larsen 49 år, tidligere alkoholafhængig:


”For to år siden mødte jeg op på et Novavi ambulatorium, da jeg ikke længere magtede tilværelsen som alkoholafhængig. I løbet af tre uger blev jeg udredt på et Novavi-ambulatorium og sendt i alkoholbehandling på Majorgaarden. Her var jeg i døgnbehandling i seks uger og deltog i efterbehandling én gang om ugen i otte måneder.

På grund af et kort tilbagefald valgte jeg at gøre brug af Novavis tilbud om efterbehandling og familiebehandling, hvor jeg har fundet stor støtte. I dag foregår min efterbehandling i en lille gruppe, hvor voksne børn af alkoholafhængige mødes. Her får man virkelig en følelse af, at man ikke står alene med de problemer, som alkoholafhængighed fører med sig. Det er rart at få sat ord på, og samtidig forebygger behandlingerne tilbagefald.

Novavis alkoholbehandling fungerer virkelig, og der altid effektive og kompetente medarbejdere, man kan gå til.” 

[this div will be converted to an iframe]
×