Alkohol på arbejdspladsen

Medarbejdere, der har svært ved at passe deres job på en tilfredsstillende måde på grund af et stort alkoholforbrug, er stadig et problem for mange arbejdspladser.

alkoholbehandling, stofbehandling, alkoholiker, alkoholrådgivning, Novavi

Over 500.000 voksne danskere har et skadeligt forbrug af alkohol, hvilket påvirker arbejdspladsen negativt. En medarbejders overforbrug af alkohol betyder adskillige sygedage og ekstra lægebesøg og kan skabe et dårligt arbejdsmiljø for de øvrige medarbejdere. Som chef i virksomheden kan du være med til at gøre noget ved problemet.

 Hvad kan Novavi gøre for din virksomhed?


Novavi er en moderne og innovativ alkoholbehandlingsvirksomhed, som har mere end 50 års erfaring på alkoholområdet, hvilket har givet et stort kendskab til anerkendte og dokumenterede behandlingsmetoder. Novavis erfaringer er derfor et godt afsæt for at fastlægge en virksomheds praksis og politikker på alkoholområdet.

En virksomheds alkoholpolitik består ofte alene af et forbud mod alkohol på arbejdspladsen. Men desværre er dette ikke altid nok. Novavis alkoholfaglige medarbejdere tilbyder derfor forskellige former for rådgivning og konsulentbistand, heriblandt:
 

  • udarbejdelse og implementering af en effektiv alkoholpolitik, som ikke kun er en forbudspolitik.  
  • akut, professionel hjælp enten via ambulant behandling eller rådgivning til den medarbejder, der har et alkoholproblem.
  • uddannelse af såkaldte nøglepersoner i virksomheden, som tager den første vanskelige samtale med den alkoholafhængige. Det kan være chefen, sikkerhedsrepræsentanten eller til formålet uddannede nøglepersoner. Disse nøglepersoner kan naturligvis ikke erstatte behandlere og alkoholrådgivere, men kan støtte og formidle kontakten til professionelle behandlere.
  • forebyggende aktiviteter, som fx oplysning om alkoholskader og erfaringer, formidlet af tidligere alkoholafhængige.
  • undervisning i alkoholrelaterede problemstillinger
  • specialudredning, foretaget af faguddannet personale. Udredningen foretages med henblik på at vurdere den alkoholafhængiges behandlingsmotivation og behandlingsbehov.


Novavis ambulatorier ligger i gode, centrale lokaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland, og vi tilbyder skræddersyede løsninger, som opfylder din virksomheds behov til en fair pris. 

 

For yderligere information om Novavi konsulentbistand til virksomheder:

Direktør Mikael Jakshøj
Tlf.:  39 455 455
E-mail: mija@novavi.dk

[this div will be converted to an iframe]
×