Møder du alkoholafhængige i dit job?

Mange kommunale sagsbehandlere møder i deres hverdag børn og voksne, der er belastet af egne eller familiens alkoholproblemer, men ved ikke hvordan de kan hjælpe dem.

alkoholbehandling, stofbehandling, alkoholiker, alkoholrådgivning, Novavi

Siden 2007 har kommunerne haft pligt til at have et behandlingssted, hvor de gratis kan henvise alkoholafhængige og deres pårørende til. 

 

Hvordan kan Novavi hjælpe?


Novavi har mere end 50 års erfaring på alkoholområdet og har derfor et stort kendskab til anerkendte og dokumenterede behandlingsmetoder. 

Novavi tilbyder konsulentrådgivning til sagsbehandlere i kommuner om, hvad man kan gøre, når man møder en alkoholafhængig i sin hverdag. Rådgivningen kan tilrettelægges for enkeltpersoner eller i grupper til både kommuner og institutioner.  

Medarbejderne i Novavi har mange års erfaring i at undervise såkaldte nøglepersoner, som tager den første vanskelige samtale med den alkoholafhængige. Disse nøglepersoner kan naturligvis ikke erstatte behandlere og rådgivere, men kan støtte og formidle kontakten til professionelle behandlere. Novavis alkoholfaglige medarbejdere holder ligeledes oplæg og foredrag som led i kommunens forebyggende informations-aktiviteter over for medarbejdere og borgere samt informerer om centrale emner som fx alkoholens langsigtede skadevirkninger, og hvad kognitiv behandling indebærer.

 

Alkoholpolitik i kommuner og institutionerne


Novavi hjælper ikke kun borgere, men også medarbejdere i kommunerne, som har et alkoholproblem. Over 500.000 voksne danskere har et skadeligt forbrug af alkohol, hvilket påvirker arbejdsindsatsen negativt.

Men der kan gøres noget ved problemet. Novavi tilbyder professionel og effektiv hjælp i form af konsulentbistand og rådgivning til kommuner og institutioner i, hvordan de kan afhjælpe medarbejderes alkoholafhængighed – til stor gavn for hele arbejdspladsen.

Novavis alkoholfaglige medarbejdere kan i samarbejde med kommunens / institutionens samarbejdsudvalg rådgive og støtte ved udarbejdelsen af en alkoholpolitik, som vil indeholde mere end en forbudspolitik. Det kan fx være en fremadrettet strategi, hvori der indgår uddannelse af såkaldte nøglepersoner, der kan tage den første vanskelige samtale om alkoholproblemet, formulering af en kommunal alkoholpolitik samt udvikling af en model for hjælp til alkoholafhængige medarbejdere.

Novavis behandlingssteder ligger i gode, centrale lokaler, og vi tilbyder skræddersyede løsninger som opfylder kommunen/institutionens behov til en fair pris. Vores side om støttemuligheder for virksomheder og kollega til en alkoholafhængig kan evt. være til yderligere inspiration.

[this div will be converted to an iframe]
×