Møder du alkoholafhængige i dit job som læge eller sygeplejerske?

Som læge eller (hjemme)sygeplejerske kan du i dit daglige arbejde møde patienter, der er alkoholafhængige.

alkoholbehandling, stofbehandling, alkoholiker, alkoholrådgivning, Novavi

Du har måske en formodning om, at en patient drikker for meget, men vedkommende afviser at have et alkoholproblem. Det kan være svært at erkende, at man har et problematisk forhold til alkohol. Måske har du patienter, som er i antabusbehandling, men gentagne gange har afbrudt behandlingen for at drikke igen.

Som læge kan du gratis henvise alkoholafhængige til et af Novavis ambulatorier. Novavis ambulante alkoholbehandling tager udgangspunkt i, at den er tilrettelagt ud fra det enkelte menneskes egne ønsker og behov. 

Du er altid velkommen til at kontakte Novavi Glostrups sygeplejerske og alkoholkonsulent, der tilbyder supervision til læger og (hjemme-)sygeplejersker omkring patientforløb med alkoholrelaterede problemstillinger. Herudover kan vi tilbyde undervisning på temadage i alkoholafhængighed, alkoholskader, adfærdsændringsprocesser og motiverende samtaler.

Som læge eller (hjemme-)sygeplejerske kan De Udgående Teams (DUT) også være nyttige. 

[this div will be converted to an iframe]
×