Er du alkoholiker - og har du brug for alkoholbehandling?

Læs mere om de internationale kriterier for, hvornår man er alkoholiker, samt hvorfor Novavi foretrækker begrebet alkoholafhængig. Her finder du også links til vores gratis alkoholbehandling

Kontakt Novavi alkoholbehandling
alkoholbehandling, stofbehandling, alkoholiker, alkoholrådgivning, Novavi

Er du alkoholiker? eller kender du en, der er? 

Mange danskere drikker for meget. Om du er alkoholiker, kan du blive klogere på længere nede i teksten, men bare det, at du har overvejelsen, er et tegn på, at du drikker for meget. Derfor bør du kontakte et af vores behandlingssteder og få en snak om, hvorvidt du har behov for alkoholbehandling.

Her kan du se en kort video om alkoholbehandling hos Novavi

 

Når du er i alkoholbehandling hos Novavi, vil du opdage, at vi sjældent bruger ordet alkoholiker. Vi foretrækker alkoholafhængig, da det understreger, at der er tale om en afhængighed. Læs mere om alkoholafhængighed her

Alkoholiker er dog en betegnelse, der benyttes af mange i samfundet, og som vel nok er det mest almindelige ord om personer, der har et alkoholmisbrug.

Ordet kan ofte have negative associationer til ”manden på bænken”, eller blive brugt som et skældsord. 

 

Seks tegn på at du er alkoholiker

En alkoholiker er en person, der er afhængig af alkohol. Afhængighed er ikke en fast størrelse, og det kan variere fra person til person, hvornår man er afhængig og af hvor meget. En afhængighed kan manifestere sig både fysisk og mental, og hvornår som alkoholiker er det ikke sikkert, at man oplever afhængigheden på samme måde som andre, der er i samme situation.

En gængs metode til selv at vurdere, om man er alkoholiker, er ved at forholde sig til de seks kriterier i ICD-10, som er WHO klassificering af sygdomme. Tommelfingerreglen er, at hvis minimum tre af kriterierne har været tilstede indenfor det sidste år, så er man afhængig (alkoholiker)

  

Abstinenser

Typisk fysiske manifestationer dagen efter druk som f.eks. sved og hjertebanken. 

 

Trang

Et tegn på afhængighed kan være en øget lyst til alkohol. Det kommer oftest til udtryk  i pressede situationer, hvor du kan tænke, at du har brug for en en øl eller en glas for at klare dig igennem situationen. 

 

Tolerance

Et tegn på, at man er alkoholiker, er hvis man kan tåle mere alkohol. Hvis du plejede at blive småfuld af 2 glas vin, men nu skal drikke en flaske for at kunne mærke noget, er det måske tid til at opsøge hjælp. 

 

Kontroltab

Hvis du begynder at blive meget fuld, hver gang du drikker alkohol, og bliver så påvirket, at du mister kontrollen og havner i uheldige situationer, bør du overveje at søge hjælp.

 

Fortsat drikkeri efter kendt skadesvirkning

I Novavi oplever vi ofte borgere, der fortsætter med at drikke alkohol, selvom de er blevet gjort opmærksom på, at det er forbundet med alvorlig sundhedsrisiko, hvis de forsætter med at drikke alkohol. Det er generelt et klart tegn på, at man har dannet en afhængighed til alkoholen.

 

Alkohol fylder meget

Kender du det, at du fravælger at deltage i sociale aktiviteter, hvor det ikke er muligt eller socialt acceptabelt at drikke alkohol? Du bliver hjemme, selvom du er inviteret til f.eks. en børnefødselsdag, fordi du ikke kan undvære alkoholen. Hvis du er nået dertil, er det et klart tegn på, du er alkoholiker.

 

Alkoholbehandlingen hos Novavi

Som alkoholiker kan du gratis og anonymt komme i alkoholbehandling hos Novavi. Vi tilbyder ambulant alkoholbehandling, som betyder, at man bor hjemme og kan passe sit arbejde, mens man modtager sin behandling. Læs mere om Novavi alkoholbehandling her

Novavi har mange års erfaring med ambulant alkoholbehandling, og vi behandler hvert år mere end 3.000 alkoholikere. Vi tilrettelægger vores alkoholbehandling efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, fordi de er med til at sikre kvalitet i alkoholbehandlingen. I Novavi varetages vores alkoholbehandling af læger, sygeplejersker og socialrådgivere. Alle medarbejdere har en efteruddannelse i alkoholbehandling, og personalesammensætningen på ambulatorierne sikrer en høj faglighed til gavn for patienterne. 

Hvis du kender en, der drikker for meget, og som derfor har brug for alkoholbehandling, så ring til os på 39 45 54 55 - Husk, at du som pårørende også kan modtage gratis hjælp, også hvis den drikkende ikke er i behandling. 

Du kan også henvende dig direkte på et af vores behandlingssteder, du finder adresser og åbningstider her

 

 

Ambulant alkoholbehandling kontra døgnbehandling

Ambulant alkoholbehandling betyder, at du ikke er indlagt, mens du er i behandling. Det er i modsætning til døgnbehandling hvor man, som det ligger i navnet, er i behandling døgnet rundt. Hos Novavi går du til samtaler med en alkoholbehandler ca. hver 14. dag, hvor I taler om dine udfordringer i forhold til alkohol. Du sætter også selv din mål med alkoholbehandlingen aftalt med alkoholbehandleren. Der er altså ikke krav om, at målet med behandlingen er afholdenhed. Vi har flere i behandling, der ønsker at normalisere deres forhold til alkohol og drikke med måde.

I Novavi tilrettelægger vi vores alkoholbehandling efter sundhedsstyrelsens anbefalinger, og vores medarbejdere på ambulatorierne består af læger, sygeplejersker og socialrådgivere. Den ambulante alkoholbehandling har den store fordel fremfor døgnbehandling, at alkoholikeren kan fortsætte sit normale liv, mens man er i behandling. Da der samtidig ikke er dokumentation for, at døgnbehandling skulle være en mere effektiv behandlingsform, har den ambulante alkoholbehandling klare fordele fremfor døgnbehandlingen.

 

Sådan foregår den ambulante alkoholbehandling

I Novavi fastsætter man som alkoholiker sammen med en alkoholbehandler mål for alkoholbehandlingen. Nogle ønsker at holde helt op med at drikke alkohol, nogle ønsker at reducere deres forbrug. Man går til regelmæssige samtaler med en alkoholbehandler, typisk i 6-12 måneder. Hos Novavi har man også mulighed for at deltage i gruppebehandling, hvor man får mulighed for at snakke med ligesindede om udfordringerne i forhold til alkohol. Det er naturligvis et frit valg, om man ønsker individuel behandling eller gruppebehandling. 

 

Der er ingen ventetid på alkoholbehandling hos Novavi

Du kan gå ind fra gaden på et af vores ambulatorier, og begynder din ambulante alkoholbehandling med det samme. Flere af vores behandlingssteder tilbyder samtaler udenfor almindelig arbejdstid, således at du modtage din behandling før eller efter arbejde. Snak med dit lokale ambulatorium om, hvordan din behandling bedst kan struktureres, så den ikke er i konflikt med dit arbejde. 

 

Ingen offentlig registrering

Ambulant alkoholbehandling hos Novavi foregår anonymt. De offentlige myndigheder bliver ikke underrettet, når du er i alkoholbehandling hos Novavi. Hvis du er i tvivl om, hvordan det foregår i praksis, så ring endelig til et af vores behandlingssteder. Vi kan besvare dine spørgsmål, og forhåbentlig betrygge dig i, at vi er professionelle og kan sørge for, at du er anonym i forhold til omverdenen. 

 

Tag testen

Vores gode samarbejdspartner Hope har udviklet en alkoholtest, hvor du kan teste dig selv eller en pårørende. Du finder testen her 

Novavi har, gennem vores projekt til unge ved navn Alkotalk, udviklet en alkoholtest specifikt målrettet unge.

 

[this div will be converted to an iframe]
×