alkoholbehandling_autoriserede_sundhedspersoner

Behandling målrettet autoriserede sundhedspersoner

Behandlingen er gratis og anonym følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Ring på +45 39 45 54 55

Novavi er Danmarks største private leverandør af ambulant alkoholbehandling, og behandler hvert år mere end 3.000 danskere. Vi har 8 behandlingssteder på Sjælland, hvor vi tilbyder gratis og anonym alkoholbehandling til autoriseret sundhedspersonale. Vi har alle steder udvidet åbningstider, så behandling lettere kan tilpasses hverdagen.

Danmarks største leverandør af alkoholbehandling

Vi behandler mere end 3.000 borgere om året

Behandlingen er evidensbaseret

Sundhedsfaglige behandlere

90 % er tilfredse med behandlingen

95 % oplever, at behandlingen virker

Tilbuddet indeholder:

→ Afdækning og diagnosticering ved læge

→ Kognitiv behandling: individuelle samtaler med sundhedsfaglig behandler

→ Medicinsk alkoholbehandling

→ Kontroller: Urin-screening og alkoholtest

→ Mulighed for par- og familiesamtaler

→ Evt. samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed

→ Evt. samarbejde med a-kasser, faglige organisationer og arbejdsgivere

Tilbuddet omfatter alle autoriserede sundhedspersoner:

Læger
Sygeplejersker
Social- og sundhedsassistenter
Jordemødre
Kiropraktorer

Diætister
Tandlæger
Kliniske tandteknikere
Tandplejere
Ergoterapeuter
Fysioterapeuter

Bioanalytikere
Kliniske radiografer
Bandagister
Fodterapeuter
Optikere

Samarbejde med det offentlige og private

Novavi har fokus på et godt samarbejde med både offentlige og private aktører. I behandlingen af autoriseret sundhedspersonale samarbejder vi med kommuner, faglige organisationer, Styrelsen for Patientsikkerhed, arbejdsgivere og uddannelsesinstitutioner. Novavi er underlagt løbende tilsyn og godkendes af Socialtilsynet.

Det kræver ingen henvisning

Det kræver ingen henvisning at modtage ambulant alkoholbehandling og det er derfor muligt at møde op på en af vores afdelinger uden forudgående aftale. Vi anbefaler dog at man ringer i forvejen og aftaler en tid. Dette er specielt vigtigt, hvis du har behov for abstinensmedicin.

Q&A om alkoholbehandling

Jf. Sundhedsloven § 141 kan du altid frit vælge, hvor du ønsker behandling, uanset hvor du bor. I Danmark har vi et frit valg, når det kommer til alkoholbehandling. Du kan vælge et offentligt såvel som et privat tilbud. Og du bestemmer selv, hvor i landet du vil i behandling. Du skal vælge et behandlingssted, som vækker tillid og hvor fagligheden og kvaliteten er i orden.

Jf. Sundhedsloven § 141, så er alkoholbehandling i Danmark gratis. Det koster dig dermed ikke noget at starte i behandling hos Novavi.

Jf. Sundhedsloven § 141, så har du ret til at modtage anonym alkoholbehandling. Hos Novavi tager vi anonymiteten meget alvorligt, og du behøver således kun fortælle om behandlingen til dem, du selv ønsker skal vide det.

Behandlingsgarantien betyder, at du senest 14 dage efter, at du har sagt ja til behandling, skal din alkoholbehandling være påbegyndt.

I Novavi overholder vi altid behandlingsgarantien, da du kan henvende dig direkte i et af vores behandlingssteder, og begynder din ambulante anonyme alkoholbehandling med det samme.

Online behandling har mere karakter af rådgivning og derfor afhænger det af din konkrete situation og dit mål. Rådgivningen er for dig, der ønsker at nedsætte eller at have bedre kontrol over dit alkoholforbrug. Gennem videosamtaler finder du og en professionel rådgiver sammen ud af, hvilken hjælp du har brug for og der lægges en personlig og holdbar strategi, så du kan få de alkoholvaner du ønsker.

Ambulant anonym alkoholbehandling betyder “uden indlæggelse”, og det vil sige, at man regelmæssigt møder op på behandlingsstedet og modtager behandling samtidig med du passer dit arbejde. Vi har behandling udenfor almindelig arbejdstid, således at du kan modtage din behandling før eller efter arbejde.

Når du møder op i ambulatoriet, vil du med det samme blive mødt af en læge eller alkoholbehandler, som vil sammensætte den nødvendige medicinske og terapeutiske behandling. Måske ønsker du at holde helt op med at drikke alkohol, måske ønsker du at reducere deres forbrug

Novavis anonyme alkoholbehandling bygger på stor viden om effektive og veldokumenterede behandlingsformer og tager udgangspunkt i, at de er tilrettelagt ud fra det enkelte menneskes ønsker og behov.

Det afhænger af din konkrete situation. Et typisk behandlingsforløb varer mellem 6-7 måneder hos Novavi.

Nej, alkoholbehandling i Danmark kræver ingen henvisning.

Behandlingsgarantien betyder, at du senest 14 dage efter, at du har sagt ja til behandling, skal din alkoholbehandling være påbegyndt.

I Novavi overholder vi altid behandlingsgarantien, da du kan henvende dig direkte i et af vores behandlingssteder, og begynder din ambulante anonyme alkoholbehandling med det samme.

 

Særligt ift. autorisationsloven

Der eksisterer nogle rammer for sundhedspersoner, som søger behandling for deres rusmiddelproblematik. Disse rammer er til for at hjælpe dig med dit problem og dermed også fremme patientsikkerheden for de patienter, du kommer i kontakt med.

Som udgangspunkt bliver Styrelsen for Patientsikkerhed ikke informeret, når du på eget initiativ har opsøgt behandling. Personalet i Novavi har dog en skærpet underretningspligt i forhold til Styrelsen for Patientsikkerhed.
§ 44 i autorisationsloven lyder:

Kommer en læge i sin virksomhed til kundskab om, at en person lider af sådanne sygdomme eller mangler i fysisk eller sjælelig henseende, at personen i betragtning af de forhold, hvorunder denne lever eller arbejder, udsætter andres liv eller helbred for nærliggende fare, er lægen forpligtet til at søge faren afbødet ved henvendelse til vedkommende selv eller om fornødent ved anmeldelse til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det betyder helt konkret, at hvis du ikke passer dine aftaler og din behandling, er vi forpligtet til at underrette Styrelsen for Patientsikkerhed.