Medicin i behandlingen - Novavi
Alkoholbehandling - få gratis og anonym hjælp
Medicin i behandlingen

behandling

Medicin i behandlingen

Medicin i alkoholbehandling

Når du starter i alkoholbehandling, vil du altid få tilbudt en lægesamtale. Her informeres du om mulighederne for medicinsk behandling og behandlingsforløbet hos Novavi. Det er altid din beslutning, om du ønsker medicinsk behandling, hvilken medicin du skal have og behandlingsforløbets tidshorisont.

Når du takker ja tak til en behandling hos Novavi og går i medicinsk behandling, sørger vi for at følge de kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Dette overholdes ved hjælp af autoriserede fagpersoner, som har været i faget i mange år.

Her er nogle af de medikamenter, der bruges i behandlingen af alkoholmisbrug

Medicin i behandlingen af alkoholmisbrug

Antabus

Antabus kan motivere dig til at stoppe med at drikke, da det er farligt at drikke mens man er på antabus. Det er altså ikke et middel mod drikketrang eller behandling i sig selv, men derimod et medikament, der på grund af bivirkninger ved fortsat alkoholforbrug virker motiverende for nogle mennesker for en periode.

Hvor lang er antabus virketid i min krop?

Det er forskelligt fra person til person. Vi anbefaler, du venter med at drikke alkohol, til der er gået mindst 14 dage efter sidste indtagelse.

Hvis du beslutter dig for at stoppe med at tage antabus, så gør det kun efter en grundig snak med din behandler eller læge.

Hvad sker der, hvis jeg drikker alkohol, når jeg har taget antabus?

Når man drikker alkohol, går kroppen straks i gang med at nedbryde alkoholen. Den omdannes til en række andre stoffer, bl.a. det gifte acetaldehyd, som dog normalt også nedbrydes hurtigt.

Har du antabus i kroppen og alligevel drikker alkohol, standser nedbrydningen af acetaldehyd. Der vil altså ske en forgiftning af din krop, og symptomerne kan være:

–                     En voldsom rødmen (mest i ansigtet og på halsen)
–                     Hjertebanken
–                     Besvær med vejrtrækningen
–                     Faldende blodtryk
–                     Kvalme og opkastninger

De første symptomer kommer ca. 10-15 minutter efter, at du har drukket alkohol, og kan vare fra 30 minutter og op til flere timer.

Får du disse reaktioner, skal du straks søge læge/1813 for at komme under behandling.

Reaktionerne kan udløses ved indtagelse af selv små mængder alkohol. En del mennesker er så følsomme, at de må undgå fx hostesaft eller fyldte chokolader samt andet, der indeholder selv små mængder alkohol.

Kan jeg tåle det?

Det kan næsten alle. Du bør dog fortælle lægen, hvis du
– har et svagt hjerte eller kredsløbssygdomme
– har utilstrækkelig lever- eller nyrefunktion
– er gravid eller ammer
– tager anden medicin

Kan jeg selv administrere min antabus?

Det er muligt at få på recept. Men det er som hovedregel ikke en god ide. Fristelsen til at holde op igen er meget større, når du selv eller en pårørende administrerer din antabus. Det vil ofte føre til unødige konflikter, hvis du får familie/venner til at hjælpe dig.

Vores erfaring er, at det bedste resultat opnås, når man får sin antabus kontrolleret ved at møde op i et af vores ambulatorier eller hos egen læge.

Hvor længe skal jeg tage antabus?

Det er forskelligt fra person til person. Det er vigtigt, at du taler med din behandler. Medicin kan ikke stå alene som behandling og skal kombineres med samtaler med en behandler eller en læge.

Hvor meget skal jeg have?

Det er individuelt, hvor meget man skal have. Her er det en læge, som ordinerer det.

Campral

Campral kan nedsætte trangen til alkohol, og dermed mindske risikoen for tilbagefald. Behandlingen  vil altid kombineres med samtaler ved en behandler i Novavi.

Det virker ikke trangsnedsættende med det samme – du skal tage medicinen i ca. 7 dage, før der kan være en trangsnedsættende virkning. Du får medicinen hos Novavi til den første måned. Hvis du oplever, at det nedsætter din trang til alkohol, vil ambulatoriets lægen skrive en recept, så du fremover kan hente det på apoteket.

Behandling

Hvor mange tabletter skal jeg have?

Hvis du vejer mere end 60 kg skal du tage 2 tabletter morgen, middag og aften – altså 6 tabletter om dagen. Vejer du mindre end 60 kg skal du tage det antal tabletter, som lægen anviser.

Læs mere om Novavi Alkoholbehandlingens tilbud – her.

Hvordan skal jeg tage Campral?

Du skal synke tabletterne hele med rigeligt væske. Du må ikke knuse eller tygge tabletterne.

Er der bivirkninger?

Som ved al anden medicin, kan der være bivirkninger. Det er ikke alle der oplever bivirkninger, og bivirkningerne er ofte milde og forbigående. De mest almindelige bivirkninger er mavesmerter, diare, kvalme, opkastning, kløe, manglende evne og lyst til sex.

Hvad sker der, hvis jeg glemmer at tage Campral?

Du må ikke tage dobbeltdosis, hvis du glemmer at tage din daglige dosis.  Så springer du den glemte dosis over.

Kan jeg tåle Campral?

Du skal fortælle lægen hvis du:

– Har nedsat nyrefunktion
– Har meget nedsat leverfunktion
– Hvis du er gravid
– Hvis du ammer
– Hvis du er under 18 år
– Hvis du er over 65 år

Hvor længe skal jeg tage medicinen?

Det er almindeligt, at behandlingen varer 1 år.

Om Naltrexone

Naltrexone er et lægemiddel bruges som supplerende behandling mod alkoholafhængighed, da det nedsætter trangen til alkohol, og dermed mindsker risikoen for tilbagefald. Behandlingen med dette vil altid kombineres med samtaler ved en behandler i Novavi.

Varigheden af behandling hermed, besluttes i samarbejde med ambulatoriets læge. Sædvanligvis skal lægemidlet tages i mindst 3 måneder, men i visse tilfælde kan det være nødvendigt med behandling i længere tid. Lægemidlet medfører ikke afhængighed.

Risolid

Alkoholabstinenser kan give alvorlige fysiske og psykiske gener, og kan i nogle tilfælde give alvorlige og livstruende symptomer. Abstinensbehandling med Risolid kan afhjælpe dette. Risolid virker de samme steder i hjernen som alkohol, og virker dæmpende på det ubehag du oplever, når du har alkoholabstinenser.

Hvor lang er Risolid virketid i min krop?

Behandlingen med Risolid virker fysisk og psykisk beroligende og varer typisk 5-7 dage, hvor dosis gradvist trappes ned i samarbejde med en behandler eller læge. Risolid adskilles langsomt gennem kroppen, hvilket bevirker, at du ikke føler ubehag efter ophør med abstiensbehandlingen.

Abstinenssymptomer?

Når du reducerer dit alkoholforbrug, kan du opleve følgende abstinenssymptomer:

Rysten på hænderne, indre uro, kvalme, angst/nervøsitet, hukommelsessvækkelse, manglende koncentration, søvnbesvær, svedtendens, forvirring og hjertebanken. Oplever du at det er svært at skelne virkelig fra drøm og/eller ser du ting som ikke er der, skal du hurtigst muligt søge lægehjælp.

Behandlingen med Risolid

Behandlingen foregår i samarbejde med læge eller sygeplejerske i ambulatoriet, og tages efter behov, når du oplever abstinenssymptomer.  Medicinen skal give dig ro og begrænse abstinenssymptomerne. Du skal derfor tage Risolid hver gang, du oplever abstinenssymptomer som beskrevet ovenfor.

Hvis medicinen ikke hjælper, når der er gået 30 minutter, kan du tage en tablet mere. Det er muligt, at du i en periode skal tage to tabletter ad gangen for at få den ønskelige effekt. Effekten vil ofte aftage efter ca. fire timer.

Det er vigtigt, at du får sovet om natten. Du skal derfor sørge for at tage 1-2 tabletter før sovetid. Hvis du ikke kan sove, kan du tage en eller to tabletter i løbet af natten.

Dagligt fremmøde

Du skal møde op i ambulatoriet hver dag, når du er i abstinensbehandling. Hvis du har behov for det, må du gerne tage Risolid inden mødet på ambulatoriet. På det daglige møde bliver din behandling vurderet, og vi planlægger det kommende døgns behandling.

Det er vigtigt, at du medbringer evt. overskydende medicin.

Må jeg tage anden beroligende medicin samtidig med Risolid?

Nej. Hvis du tager en anden form for beroligende medicin eller sovemedicin, skal du holde pause under abstinensbehandlingen. Hvis du er tvivl, kan du spørge læge eller sygeplejerske i ambulatoriet.

Bivirkninger

Nogle oplever bivirkninger som muskelsvaghed, døsighed, hovedpine, svimmelhed og let konfushed.

Derfor fraråder vi også, at du kører bil under abstinensbehandlingen og en uge efter endt behandling.

B-vitaminer

Det er normalt efter en periode med meget alkohol, at man mangler B-vitamin. Det kan have betydning for din koncentration, kan give stikken og prikken i tæer og fingre, træthed og irritabilitet. Men en længere periode med for lidt B-vitamin øger risikoen for nervebetændelse og kan medføre alvorligere lidelser, der potentielt kan skade din hjerne og kan udvikle sig til en livstruende tilstand.

Derfor vil du få tilbud om behandling med B-vitamin og Tiamin.

Det er derfor vigtigt, at du tager pillerne i en uge og/eller som læge eller sygeplejerske fortæller dig.

Find nærmeste behandlingssted

Alle har ret til gratis og anonym alkoholbehandling.

Vores aftenrådgivning er åben lige nu. Ring til os!

Sanne sidder klar til at tale med dig.

Ring på +45 39 45 54 55.

Vi kan hjælpe dig med at booke en tid til behandling eller onlinerådgivning. Vi tager udgangspunkt i dit behov, og vi lægger en plan sammen.

Hvis du er pårørende, så giver vi dig gode råd og vejledning til, hvordan vi sammen kan hjælpe den alkoholafhængige - eller til hvordan du kan få hjælp som pårørende.