Om testen - Novavi
Alkoholiker test - test om du har et alkoholproblem
Om testen

tag en test

Om testen

Dit resultat fortæller noget om dit forbrug af alkohol. Et forbrug af alkohol kan være mange ting og betyder ikke nødvendigvis det samme for dig som for en anden person. Der kan også være stor forskel på behovet for behandling eller hjælp til at stoppe med at drikke alkohol. Så selvom du måske har en lav score i testen, kan du godt have brug for at tale med en behandler om dit forbrug og om dine ønsker for at skabe en forandring i dine alkoholvaner.

Testen tager udgangspunkt i WHO’s alkoholtest, der bruges af læger, og som er anbefalet af Sundhedsstyrelsen. Testen tager bl.a. højde for Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at voksne over 18 år højst drikker 10 genstande om ugen. Det gælder både for kvinder og mænd. Et stort alkoholforbrug kan være årsag til mere end 200 kroniske og akutte tilstande og sygdomme.

Har du behov for alkoholbehandling?

Det er et spørgsmål, der kan være svært at svare entydigt på. Som det er beskrevet på siden Alkoholbehandling hos Novavi, er det typisk konsekvenserne af alkoholmisbrug og ikke antallet af genstande, der definerer det overordnede problems omfang. Det er naturligvis også konsekvenserne, der er lettest at identificere for de pårørende.