Testsvar - Afhængig - Novavi
Alkoholiker test - test om du har et alkoholproblem
Testsvar – Afhængig

tag en test

Testsvar – Afhængig

På baggrund af din besvarelse tyder det stærkt på, at du muligvis er blevet afhængig.

Afhængighed kræver intensiv hjælp, og Novavi tilbyder dig flere former for behandling. Hvis du har alkoholabstinenser, når du henvender dig, skal du tale med en af vores læger, som vil opstarte medicinsk behandling efter behov for at lindre dine abstinenssymptomer.

Vi vil tilbyde dig behandling i form af samtaler, der vil handle om at støtte dig i at ændre dine alkoholvaner, og hvordan dit alkoholforbrug påvirker dig og dine pårørende. Når du starter i alkoholbehandling, vil du altid blive tilbudt en samtale med en læge, hvor I kan drøfte mulighederne for supplerende medicinsk behandling under dit behandlingsforløb.

WHO klassificerer alkoholafhængighed ud fra følgende seks kriterier, hvor mindst tre af de nævnte kriterier skal have været til stede sammenhængende i mindst én måned eller gentagne gange indenfor det sidste år: abstinenser, trang, tolerans, kontroltab, nedsat social funktion på grund af alkoholindtagelse og fortsat drikkeri efter kendt skadevirkning. Du kan sikkert genkende og svare ja til flere af de seks kriterier, som er tegn på alkoholafhængighed.

I Novavi er det altid en læge, der vurderer, om en person er alkoholafhængig, ud fra de beskrevne seks kriterier i ICD-10, som er en WHO-klassificering af sygdomme.

Dit testsvar kan altså ikke stå alene som et svar på om du har et problematisk forbrug og er afhængig. Denne test er udelukkende en indikator. Det er lægen, der skal vurdere det.

Læs mere om testen