Alkotalk kan hjælpe dig med at få bedre alkoholvaner

Helt gratis og anonymt – og uden ventetid. Målrettet unge mellem 15-30 år.

Ring på 27 45 80 65

Sms på 22 49 68 39

Vi ligger lige ved Nørreport Station.

Vi tilbyder også online eller udgående hjælp.

Gratis og anonym rådgivning og behandling

Alkotalk er for dig, der ønsker at nedsætte eller have bedre kontrol over dit alkoholforbrug. Gennem samtaler finder du og en professionel rådgiver sammen ud af, hvilken hjælp du har brug for og der lægges en personlig og holdbar strategi, så du kan få de alkoholvaner, du ønsker. 

Behandlingen kan foregå ved fremmøde, som udgående behandling eller som onlinesamtaler.

Kender du til

  • at du drikker så meget, at du får sagt og gjort noget du fortryder dagen efter?
  • at du drikker så meget, at du oplever blackouts ?
  • at du drikker så meget så du har svært ved at sætte sunde grænser for dig selv?
  • at du drikker for at glemme svære tanker og følelser?
  • at dine alkoholvaner går ud over din skole eller dit arbejde?
  • at du drikker langt mere end hvad du egentlig gerne vil, fordi det er en del af festkulturen?

Det er sjovt, og uden problemer for langt de fleste unge, at drikke alkohol – men for nogle bliver rusen mere alvorlig.

Alkotalk er specialister i unge og rusmidler

Vi hjælper dig med at få bedre alkoholvaner eller helt stoppe med at drikke, hvis du har lyst til det

Gratis rådgivning og behandling – Hvis du har brug for det!

Fleksibelt – Så du fx kan passe din uddannelse og dit arbejde

Online, udgående eller ved fysisk fremmøde? – Du bestemmer!

Personlig strategi – Vi tager udgangspunkt i dine mål

Specialister i unge – Vi vil gerne lytte og vide hvordan du har det?

“Jeg havde altid blackouts og moralske tømmermænd. Det var ligesom om, at min STOP-knap var i stykker. Hos Alkotalk har jeg fået konkrete råd og værktøjer til, at festen nu også er sjov for mig, fordi jeg ikke længere bliver for fuld.”

Ung, der har modtaget rådgivning hos Alkotalk

Q&A om Alkotalk

Jf. Sundhedsloven § 141, så er alkoholbehandling i Danmark gratis. Det koster dig dermed ikke noget at starte i behandling hos Alkotalk.

Nej, alkoholbehandling i Danmark kræver ingen henvisning.

Behandlingsgarantien betyder, at du senest 14 dage efter, at du har sagt ja til behandling, skal din alkoholbehandling være påbegyndt.

I Alkotalk overholder vi altid behandlingsgarantien.

Den udgående behandling er en kombination af samtaler og aktiviteter, som foregår i dit eget miljø. Samtalerne tager udgangspunkt i en behandlingsplan, som behandler har udarbejdet sammen med dig, hvor der udover fokus på alkohol også er fokus på, at du støttes i at få en hverdag med bolig, uddannelse, job, fritid og helbred på lige fod med andre unge.

Indholdet i vores onlinebehandling er det samme som ved fysiske møder med behandler. Online behandling foregår via din computer, tablet eller smartphone én gang ugentligt. Vi benytter Microsoft Teams, og vi skal nok hjælpe dig med teknikken.

Behandlingen i Alkotalk bliver tilrettelagt ud fra dine behov og mål, og det er derfor forskelligt fra person til person, hvor længe man er i behandling. Dog er de fleste i behandling i 3-9 måneder.

I Alkotalk starter vi altid med at afdække dit behandlingsbehov og dine mål til udarbejdelse af en behandlingsplan for forløbet. Behandlingen bliver derfor individuelt tilrettelagt, så vi sikrer, at du får den helt rette behandling.

I forløbet arbejder du og din behandler på at opnå dine mål for behandlingen. Det kan være, at I sammen skal afdække alkoholens funktion for dig, afklare om der en bagvedliggende grund for dit forbrug, måske tale om afhængighed, trang, ambivalens og motivation. Og derudover snakke om situationer, hvor du er i risiko for at drikke alkohol og om, hvordan du kan takle disse.

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre godkende, at du opstarter behandling. Når du er over 18 år, behøver de ikke at vide det.

Jf. Sundhedsloven § 141, så har du ret til at modtage anonym alkoholbehandling. I Alkotalk tager vi anonymiteten meget alvorligt, og du behøver således kun fortælle om behandlingen til dem, du selv ønsker skal vide det.

Ja vi tilbyder også psykiatrisk udredning og behandling -læs mere her: Psykiatrisk og psykologisk udredning

Vi kan ikke tilbyde medicinsk behandling i Alkotalk, så hvis du har behov for medicinsk afrusning og nedtrapning, vil der blive etableret et tæt samarbejde med det nærmeste Novavi ambulatorium, egen læge, eller læge ved lokalt rusmiddelcenter.

Alkotalk har fokus på tryghed, trivsel og resultater

Alkotalks behandlere er psykiatere, psykologer, terapeuter, socialrådgivere og pædagoger

Mere end 20 års erfaring

Behandlingen er evidensbaseret efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Alle behandlere har en relevant faglig uddannelse

Gode resultater i behandlingen

Målrettet psykisk sårbarhed

Vi er klar til at hjælpe dig

Helt gratis og anonymt – og uden ventetid. Målrettet unge mellem 15-30 år.

Ring på 27 45 80 65

Sms på 22 49 68 39

Vi ligger lige ved Nørreport Station.

Vi tilbyder også online eller udgående hjælp.

Tal om unge og alkohol

  • 84-85 procent 15-årige børn har prøvet at drikke alkohol. Der er sket en stigning blandt piger fra 2018 til 2022, og drenge ligger på samme niveau som forrige undersøgelse.
  • Siden 2018 har 7 procentpoint flere piger og 4 procentpoint flere drenge blandt 13-årige prøvet at drikke alkohol.
  • Mere end hver fjerde 15-årige dreng drikker alkohol mindst én gang ugentligt, mens det er lige under hver fjerde 15-årige pige, der drikker mindst én gang ugentligt.
  • Fra 2018 til 2022 er der sket en stigning i antallet af 15-årige piger, som har været fulde mindst to gange. For drenge er der tale om et lille fald fra 2018 til 2022, men ser man på resultatet fra 2014, er der tale om en stigning på 7 procentpoint.

Tallene stammer fra Statens Institut for Folkesundhed, Skolebørnsundersøgelsen 2022