Novavi symposium og prisuddeling - Novavi

arrangementer

Novavi symposium og prisuddeling

Mere fokus på forebyggelse og behandling af misbrugsproblemer

Fonden Novavi har stiftet en pris, som skal hædre og støtte de bedste indsatser i kampen mod misbrug og afhængighed i Danmark.

Novavi Symposium er anledning til at samle fagfolk til oplæg, inspiration og debat om udviklingen inden for misbrugsområdet, så vi hele tiden kan sikre afhængige i Danmark den bedste og mest effektive hjælp.

Desuden hylder vi på dagen en markant indsats på misbrugsområdet med Fonden Novavi Prisen på 150.000 kr.

Baggrund for prisen

Ud af de 147.000 danskere, der lider af alkoholafhængighed, er 15.000 i behandling. Det svarer til, at blot 10 % modtager behandling. På stofmisbrugsområdet er tallene ikke helt så beskæmmende. Ifølge de seneste officielle tal er der 33.000 stofmisbrugere og ca. halvdelen er i behandling.

En sådan grad af underbehandling accepteres ikke i andre dele af behandlingssystemet.

Med Fonden Novavi-Prisen håber Fonden Novavi at kunne arbejde hen i mod mere fokus på forebyggelse og behandling af misbrugsproblemer.

Bedre behandling

Konkrete politiske forslag

Danner ramme for prisuddeling og debat

Formand for Psykiatrifonden, Anne Lindhardt, står i spidsen for den komite, der skal udpege årets prisvinder.

Der bliver bedrevet meget flot arbejde på misbrugsområdet. Derfor ligger der nu et stort stykke arbejde foran os i komiteen, som i den kommende tid vil indsnævre feltet af kandidater, indtil en enkelt indsats skiller sig ud. Forebyggelse og behandling af misbrug er af enorm betydning, og prisen sætter et tiltrængt fokus på dette.

Anne Lindhardt, formand for priskomiteen.

Tidligere prisvindere

 

Fonden Novavi-prisen 2019 blev uddelt under overskriften ”Er afhængighed en hjernesygdom” om den nyeste forskning på misbrugsområdet.

Hvordan er pengene kommet til gavn?
Prisen og de 150.000 kroner gik til overlæge Henrik Thiesen, for sin mangeårige lægefaglige indsats for at forbedre sundhedstilstanden for mest socialt udsatte borgere.
Årets prismodtager hædres for sin ihærdige indsats for det brobyggende arbejde mellem den enkelte borger og sundhedssystemet.

Under overskriften ”Alkoholkulturen i Danmark” blev det første Novavi Symposium afviklet – og Novavi prisen gik til Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning.

Mads Uffe Pedersen om, hvordan pengene er kommet til gavn?
”De 150.000 har understøttet min videre forskning. Kommunerne sammenlægger i stigende grad alkohol- og stofbehandling. Vi ved, at der er psykisk og fysisk forskel på de to typer afhængighed. Men vi kender ikke de præcise effekter eller konsekvenser ved at sammenlægge behandlingen af de to. Det vil vi selvfølgelig gerne vide mere om, så vi kan oplyse kommunerne om de metoder, der giver de bedste resultater.”