Novavi Krim og kriminalforsorgen

Novavi Krim er Novavis aktiviteter i kriminalforsorgen. Vi udfører misbrugsbehandling i fængsler og arresthuse.

Behandlingstilbuddene i Novavi Krim og Kriminalforsorgen

Som indsat i de danske fængsler og arresthuse har man, som i det øvrige samfund, ret til misbrugsbehandling. Novavi varetager misbrugsbehandlingen, forbehandling og motivationsbehandling i Kriminalforsorgen i disse arresthuse:

Derudover varetager Novavi misbrugsbehandlingen i:

Endelig varetager Novavi efterbehandlingen på Pension Kværndrup.

Metoderne i  Novavi Krim og kriminalforsorgen

Novavis behandling til indsatte, har et stærkt sundheds- og socialfagligt afsæt med fokus på evidensbaserede metoder som kognitiv behandling samt motiverende samtaler, og på effekt i behandlingen. Novavi arbejder med et helhedssyn i forhold til den enkelte, så behandling tænkes sammen med andre indsatser overfor den indsatte, ligesom en familieorienteret tilgang inddrages, hvor det er relevant.

Udgangspunktet for behandlingen bygger på en erkendelse af, at mennesket, på baggrund af sine ressourcer , foretager beslutninger og handlinger, hvis formål er, at sikre det bedst mulige resultat for sig selv.

I Novavis behandlingsmodel inddrager vi den indsattes ønsker og mål for behandlingen. Novavis behandling retter sig mod alle typer af såvel alkohol- som stofmisbrug. Det er et helt centralt element i Novavis og kriminalforsorgen’s værdigrundlag, at alle der kommer i behandling hos os bliver mødt med respekt, og at behandleren tager udgangspunkt i den indsattes beskrivelse af egen situation.

Bæredygtigt og effektfuldt behandlingsforløb

Det er vores mål at imødekomme og sikre personlig integritet hos den enkelte indsatte, som skal danne fundamentet for et bæredygtigt og effektfuldt behandlingsforløb. Dette gælder også for misbrugere, hvor rusmidlet ofte bruges som en slags selvmedicinering for at få det bedre eller mindre dårligt.

Det er Novavis hensigt, at vi gennem et afsæt i den enkeltes forklaringer og oplevelser af egen situation, viser hensyn til de indsatte, og ikke anvender nogen former for straf, tvang eller fratagelse af rettigheder.

Novavi Krim varetager misbrugsbehandling i samarbejde med fængsler

Kontakt Novavi Krim
For mere information om Novavis behandling i arresthuse og fængsler, kan du kontakte Kvalitets- og Områdechef for Kriminalforsorgens projekter, Anya Wærum på mail: anni@novavi.dk

Ansøgning om behandling
Som indsat, der hvor Novavi Krim varetager behandlingen, kan du bede om rådgivning og hjælp hos Novavi Krim, hvis du har behov for at komme i behandling for dit misbrug.

Nedenfor finder du ansøgningsskemaer til Døgn- og Efterbehandling i Jyderup Fængsel og Nyborg Fængsel, som du både kan printe før og efter udfyldelse: