Novavi aktiviteter indenfor misbrugsbehandling

Hos Novavi bestræber vi os på at hjælpe dig videre i livet, gratis og anonymt.

Novavi Alkoholbehandling

Har du brug for et godt råd? Novavi tilbyder gratis alkoholrådgivning, uden at du skal være i alkoholbehandling. Hvis du har brug for en snak, så kontakt et af vores ambulatorier.

Kender du en, der drikker for meget? Eller drikker du selv for meget? Så har du måske brug for alkoholrådgivning eller misbrugsbehandling.

Alkoholbehandling

Du kan modtage gratis alkoholbehandling, hvis du drikker for meget, eller du er pårørende til en. Kontakt et af vores behandlingssteder i dag og start i anonymt alkoholbehandling i morgen.

Fonden Novavi er Danmarks største private udbyder af alkoholbehandling, og behandler hvert år mere end 3.000 mennesker, der ønsker at ændre deres forhold til alkohol. Novavi tilbyder ambulant alkoholbehandling på 11 behandlingssteder i Københavns-området og på Sjælland – Novavi behandlingssteder

Man der snakker med læge om misbrugsbehandling
Borger der snakker med læge om misbrugsbehandling

Novavi Pensionatet

Du kan få en midlertidig bolig på Novavi Pensionatet, hvis du er hjemløs eller ikke kan opholde dig i den egen bolig af forskellige årsager, og hvis du samtidig har eller har haft et alkoholproblem.

Du skal ligeledes være over 18 år. Det er dog vigtigt, at du kan klare dig selv, da Novavi Pensionatets faste personale ikke har døgnvagt. I aften- og nattetimerne samt weekender og helligdage kan beboerne altid komme i kontakt med personalet via akuttelefon.

Novavi Stofrådgivningen

Novavi Stofrådgivningen har eksisteret siden 2001 og blev oprindeligt startet af psykiater Henrik Rindom, som et af de første ambulante behandlingssteder for unge med skadeligt forbrug af rusmidler – klik direkte ind på siden og læs mere om misbrugsbehandling her.

Unge mennesker i misbrugsbehandling
Pige der overvejer misbrugsbehandling

Ung Revers

Hvem kan få hjælp?

Du kan få hjælp hos os, hvis dine forældre har problemer med rusmidler, lige meget om der er tale om alkohol, hash, stoffer eller piller.

Du er mellem 0-25 år. Hjælpen er altid gratis. Den hjælp vi tilbyder består af samtaler, som både kan foregå alene eller i en gruppe med andre unge.

Måske tænker du, at det ikke er dig, der har et problem og derfor ikke har brug for hjælp. Men når en forælder har problemer med rusmidler påvirker det hele familien – også dig!

Novavi Krim

Novavi Krim er Novavis aktiviteter i kriminalforsorgen. Det drejer sig primært om misbrugsbehandling i fængsler og arresthuse på Sjælland og Fyn.

Vejen til misbrugsbehandling