Novavi aktiviteter indenfor misbrugsbehandling

Hos Novavi bestræber vi os på at hjælpe dig videre i livet, gratis og anonymt.

Novavi Alkoholbehandling

Har du brug for et godt råd? Novavi tilbyder gratis alkoholrådgivning, uden at du skal være i alkoholbehandling eller misbrugsbehandling. Hvis du har brug for en snak, så kontakt et af vores ambulatorier.

Kender du en, der drikker for meget? Eller drikker du selv for meget? Så har du måske brug for alkoholrådgivning eller misbrugsbehandling.

Alkoholbehandling

Du kan modtage gratis alkoholbehandling, hvis du drikker for meget, eller du er pårørende til en. Kontakt et af vores behandlingssteder i dag og start i anonymt alkoholbehandling i morgen.

Fonden Novavi er Danmarks største private udbyder af alkoholbehandling, og behandler hvert år mere end 3.000 mennesker, der ønsker at ændre deres forhold til alkohol. Novavi tilbyder ambulant alkoholbehandling på 8 behandlingssteder i Københavns-området og på Sjælland – Novavi behandlingssteder

mand ved Novavi Pensionatet
Borger der snakker med læge om misbrugsbehandling

Novavi Pensionatet

Novavi Pensionatet er en §110 boform efter Lov om Social Service med plads til 10 beboere.

Pensionatet er en midlertidig boform for dig med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som har behov for ophold og tilbud som aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Novavi Pensionatets målgruppe er afgrænset til personer, som har eller har haft en rusmiddelproblematik og som er over 18 år.

Hvordan får jeg en bolig på Pensionatet? – Læs mere.

Novavi Stofrådgivningen og misbrugsbehandling

Novavi Stofrådgivningen har eksisteret siden 2001 og blev oprindeligt startet af psykiater Henrik Rindom, som et af de første ambulante behandlingssteder for unge med skadeligt forbrug af rusmidler – klik direkte ind på siden og læs mere om misbrugsbehandling.

Unge mennesker i misbrugsbehandling
Pige der overvejer misbrugsbehandling

Ung Revers og misbrugsbehandling

Hvem kan få hjælp?

Du kan få hjælp hos os, hvis dine forældre har problemer med rusmidler, lige meget om der er tale om alkohol, hash, stoffer eller piller.

Du er mellem 0-25 år. Hjælpen er altid gratis. Den hjælp vi tilbyder består af samtaler, som både kan foregå alene eller i en gruppe med andre unge.

Måske tænker du, at det ikke er dig, der har et problem og derfor ikke har brug for hjælp. Men når en forælder har problemer med rusmidler påvirker det hele familien – også dig!

Novavi Krim

Som indsat i de danske fængsler og arresthuse har man, som i det øvrige samfund, ret til misbrugsbehandling. 

Novavi Krim er Novavis aktiviteter i kriminalforsorgen, som primært er misbrugsbehandling i fængsler og arresthuse på Sjælland, Fyn og Jylland. Derudover varetager Novavi Krim forbehandling og motivationsbehandling i Kriminalforsorgen.

Det er vores mål at imødekomme og sikre personlig integritet hos den enkelte indsatte, som skal danne fundamentet for et bæredygtigt og effektfuldt behandlingsforløb.

Vejen til misbrugsbehandling