Novavi Krim

Novavi Krim er Novavis aktiviteter i kriminalforsorgen. Vi udfører misbrugsbehandling i fængsler og arresthuse.

Som indsat i de danske fængsler og arresthuse har man, som i det øvrige samfund, ret til misbrugsbehandling. Novavi varetager misbrugsbehandlingen i Kriminalforsorgen på flere lokationer. Dette gælder arresthusene i Helsingør, Hillerød, Frederikssund og Næstved, hvor vi varetager forbehandling og motivationsbehandling af varetægtsarrestanterne. Derudover varetager Novavi misbrugsbehandlingen I Nyborg fængsel, Nykøbing Sjælland Fængsel, Jyderup Fængsel og Fængslet i Søbysøgård. Endelig varetager Novavi efterbehandlingen på Pension Kværndrup.

Novavis behandling til indsatte, baserer sig på et stærkt sundheds- og socialfagligt afsæt med fokus på evidensbaserede metoder som kognitiv behandling samt motiverende samtaler, og på behandlingseffekt. Novavi arbejder med et helhedssyn i forhold til den enkelte, så behandling tænkes sammen med andre indsatser overfor den indsatte, ligesom en familieorienteret tilgang inddrages, hvor det er relevant.

I Novavis behandlingsmodel inddrages den indsattes ønsker og mål for behandlingen. Novavis behandling retter sig mod alle typer af såvel alkohol- som stofmisbrug. Det er et helt centralt element i Novavis værdigrundlag, at alle der kommer i behandling hos os bliver mødt med respekt, og at behandleren tager udgangspunkt i den indsattes beskrivelse af egen situation. Det er vores sigte at imødekomme og sikre personlig integritet hos den enkelte indsatte, som skal danne fundamentet for et bæredygtigt og effektfuldt behandlingsforløb. Udgangspunktet for behandlingen bygger på en erkendelse af at mennesket, på baggrund af de ressourcer det har, foretager beslutninger og handlinger, hvis formål er at sikre det bedst mulige resultat for sig selv. Dette gælder også for misbrugere, hvor rusmidlet ofte bruges som en slags selvmedicinering for at få det bedre eller mindre dårligt. Det er Novavis hensigt, at vi gennem et afsæt i den enkeltes forklaringer og oplevelser af egen situation, viser hensyn til de indsatte, og ikke anvender nogen former for straf, tvang eller fratagelse af rettigheder.

For mere information om Novavis behandling i arresthuse og fængsler, kan du kontakte Kvalitets- og Udviklingsleder for Kriminalforsorgens projekter, Anya Wærum Nielsen anni@novavi.dk

Novavi Krim varetager misbrugsbehandling i samarbejde med fængsler