Indtryk fra Folkemødet

Vi har samlet nogle indtryk fra vores arrangement på Folkemødet torsdag.

alkoholbehandling, stofbehandling, alkoholiker, alkoholrådgivning, Novavi

2017.06.22

Nyheder

”Når rusmidler også ødelægger familien” var titlen på arrangementet hvor Vibeke, der tidligere har været alkoholafhængig og i behandling hos Novavi samt Emil, der er vokset op i et hjem med alkoholmisbrug  fortalte deres historier. Der blev også snakket mere generelt om misbrugets påvirkning af omgivelserne. Henrik Rindom deltog også på. 
Arrangementet var godt besøgt, og der var god efterspørgsel efter Novavi brochurer.

 

 

[this div will be converted to an iframe]
×