Forsker første vinder af Novavi Prisen

Den første Fonden Novavi pris blev i fredags tildelt professor Mads Uffe Pedersen fra Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet. Læs begrundelsen for valget her

Læs pressemeddelelsen vedr. prisuddelingen
alkoholbehandling, stofbehandling, alkoholiker, alkoholrådgivning, Novavi

Nyheder

Mads Uffe Pedersen har beskæftiget sig med rusmiddelforskning siden 1990’erne, og er i dag stadig en af de mest væsentlige stemmer i debatten.

Mads Uffes fokusområde er i høj grad de unge, og han er via sit arbejde med hvilke unge der får et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler og hvem der udvikler en afhængighed, en væsentlig stemme i forebyggelsesdebatten. Han har samtidig gennem alle årene haft fokus på kvaliteten i behandlingen. At afhængige får en lige så god behandling, som folk med andre lidelser.

Han har bl.a. udviklet UngMap som er et spørge-batteri, som afdækker unges psykiske, sociale og fysiske ressourcer og problemer. UngMap bruges i dag som led i et forskningsprojekt i flere kommuner.

Han har blandt andet skrevet bogen ”Udvikling af misbrug og afhængighed af rusmidler” i 2005 som forsøger at skabe et fundament for en forståelse af et af de største menneskelige og samfundsmæssige problemer i vor tid, og derudover er han en af forfatterne bag bogen ”Unge Liv – tilhør og udfordringer” fra 2016, hvor der blandt andet fokuseres på unges identitet, sociale liv, barrierer samt rusmidler.

 

Mads Uffes fokus på de unge og de problematikker de sidder med, gør ham til en vigtig stemme når formålet er at sikre forebyggelse samt at nuancere billedet af ungdommen i Danmark. Denne væsentlige nuancering er med til at sikre at debatten om de unge bygger på reel viden og fakta, og ikke på myter og ideer omkring hvilke reelle problematikker de unge har. Når det handler om unge og rusmidler, bliver Mads Uffe Pedersen altid spurgt og han benyttes ofte på konferencer og i debatter.

 

[this div will be converted to an iframe]
×