Novavi og Lænken tilbyder selvhjælpsgrupper

Vi starter op på ambulatorierne i Glostrup og Roskilde i maj måned.

alkoholbehandling, stofbehandling, alkoholiker, alkoholrådgivning, Novavi

Nyheder

Formålet er at skabe et supplement til de eksisterende behandlingstilbud, hvor de deltagende sammen kan øve sig i at fastholde glæde og livskvalitet.

Formålet er desuden at give endnu en mulighed for at udvikle venskaber og møde ligesindede. Vi ønsker, at tilbuddet skal være en del af vores fælles tilbud.

 

Udvikling

Konceptet tager udgangspunkt i erfaring og viden i l Novavi og Lænken. Herudover er ekstern viden og erfaring blevet inddraget. Udviklingen har fundet sted på møder/temadage og vil fortsætte gennem praksiserfaring. Den endelige manual er godkendt af behandlingsansvarlig overlæge Thomas Fahmy.

 

Målgruppe

Tilbuddet om deltagelse i selvhjælpsgrupperne er primært for mennesker, der har gennemgået alkoholbehandling i Novavi og for medlemmer af Lænken. Det er dog også muligt at henvende sig udefra/i ikke-direkte forlængelse af endt behandling. Alle deltagere skal ”visiteres” af Novavi gennem en forsamtale. Det gør vi for at sikre, at tilbuddet er det rette for den enkelte person.

 

Koordinatorer/ Mødeledere

I takt med implementeringen af selvhjælpsgrupperne skal der hver enhed findes en koordinator, en mødeleder samt en stand-in for mødelederen. Såvel koordinatorerne som mødelederne skal nøje udvælges til disse roller ift. de nødvendige kompetence, som rollerne kræver. Den endelige udvælgelse af koordinatorer og mødeledere er Novavis opgave og ansvar.

 

Introduktion/ supervision/ samarbejde

Alle koordinatorer og mødeledere vil gennemgå et introduktionskursus. Underviserne er projektleder fra Novavi Lena Jepsen, og projektansvarlige fra Lænken Lis Isdal og Pernille Cauchi. Det endelige indhold på kurset godkendes af behandlingsansvarlig overlæge Thomas Fahmy.                                                

For at sikre trivsel vil projektet løbende blive evalueret/tilpasset gennem udviklingsmøder. Herudover vil der løbende finde sparring sted mellem koordinatorer og mødeledere.

[this div will be converted to an iframe]
×