Novavi på KL's ældrekonference

Hver fjerde ældre mellem 65 og 74 år overskrider Sundhedsstyrelsens højrisiko genstandsgrænser - 14 genstande for kvinder og 21 genstande for mænd om ugen 🍷🍺

alkoholbehandling, stofbehandling, forskning, alkoholrådgivning, misbrugsbehandling, afhængighed, alkoholiker
[this div will be converted to an iframe]
×