Årets respektkampagne starter i dag

Respektkampagnen er et samarbejde mellem Alkohol & Samfund og Trygfonden. I år har kampagnen fokus på børn og unge, der vokser med forældrer, der drikker for meget.

Alkoholbehandling, Novavi, stofbehandling, forskning
[this div will be converted to an iframe]
×