Novavi er på KL's Rusmiddelkonference 2019

Vi er på KL’s Rusmiddelkonference i Nyborg, hvor den helhedsorienterede indsats overfor borgere med misbrugsproblematikker er på dagsordenen.

alkoholbehandling, stofbehandling, forskning, alkoholrådgivning
[this div will be converted to an iframe]
×