Forskningsprojekt omkring brug af video i alkoholbehandlingen

Fonden Novavi og Statens Institut for Folkesundhed samarbejder om et forskningsprojekt, der omhandler brugen af web-baseret videosamtaler i alkoholbehandlingen.

Læs mere om projektet her - hvor du også kan tilmelde dig
alkoholbehandling, stofbehandling, alkoholiker, alkoholrådgivning, Novavi

Internetbaseret alkoholbehandling, der kan tilgås via computer, smartphones eller tablets vinder internationalt frem som alternativ eller supplement til de traditionelle behandlingsformer, hvor fysisk fremmøde er påkrævet. I Danmark er anvendelsen af IT udbredt, hvilket udgør et solidt grundlag for brug af ny teknologi i folkesundhedsinterventioner på alkoholområdet.

I samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed varetager Novavi projekt ”Overkanten”. Projektet undersøger, om samtaler via video på nettet (og i særlige tilfælde telefon) som vil have en positiv effekt i behandlingen. Desuden er det målet med projektet, at undersøge, om man ved en anden type rådgivning når flere mennesker, der normalt ikke ville gå i alkoholbehandling. Det er håbet at man, ved at tilbyde videosamtaler, måske når ud til flere inden de udvikler en reel afhængighed.

Projektet starter op den 19. januar 2018 og forløber i 2018 og 2019.

”Overkanten” er et randomiseret studie, hvor borgere, der deltager i projektet, efter lodtrækning til blive udtrukket til enten at modtage ”treatment as usual” (kontrolgruppen) eller tilbuddet med supplerende videosamtaler (interventionsgruppen). ”Treatment as usual” betyder at borgeren får besked om dennes lokale behandlingssted. Derfor vil forløbet i den forbindelse naturligvis variere alt efter hvor i landet borgeren bor.

I interventionsgruppen bliver borgeren tilknyttet en behandler hos Novavi. Borgeren vil altid kunne vælge at komme til samtaler udover videosamtalerne hvis denne befinder sig i området.

Læs mere om projekt ”Overkanten” på www.overkanten.dk når hjemmesiden går i luften 19. januar 2018. Det er også via www.overkanten.dk man tilmelder sig projektet.

 

Region Syddanmark har lavet en video om projektet: 

https://helbredsprofilen.dk/artikel/digital-alkoholraadgivning

 

 

 

 

 

[this div will be converted to an iframe]
×