Strategi 2025 for Fonden Novavi - Novavi
Om Novavi
Strategi 2025 for Fonden Novavi

om novavi

Strategi 2025 for Fonden Novavi

Om strategi 2025

Fonden Novavis mission er, at ”Ingen skal leve et liv styret af rusmidler eller anden afhængighed”. Det er drivkraften bag udviklingen af Novavi og afsættet for den enkelte medarbejders motivation i hverdagen.

Novavi skal i hele strategiperioden arbejde for at sikre høj kvalitet og effekt i behandlingen, da det er afgørende for at udbygge fondens markedsposition. Det er en forudsætning for, at Novavi kan tiltrække dygtige medarbejdere og være i front, hvad angår de nyeste behandlingsmetoder.

“Ved udgangen af 2025 er Novavi i en stærkere position – fagligt såvel som økonomisk – end ved strategiperiodens begyndelse. Det betyder, at eksterne faktorer såsom ændret lovgivning, ændret konkurrencebillede og uforudsete hændelser medfører en mindre risiko for Novavi som forretning end i dag.”

Visionen i strategi 2025 for Fonden Novavi

Strategiske fokusområder sætter retningen for Novavis udvikling og prioriteringer, og konkrete indsatser angiver forventninger til fremdrift og målopfyldelse.