Er du forælder til en ung med stofproblematikker?

Støtte, rådgivning og vejledning…

Vi vil gerne inddrage forældre eller andre pårørende i den unges behandling, hvis den unge ønsker dette.

Ring på +45 30 59 37 33

Vi tilbyder hjælp til pårørende

Novavi Stofrådgivningen tilbyder støtte, sparring og vejledning i forhold til, hvordan du bedst muligt kan støtte den unge og agere i forhold til den unges stofproblematikker. Vi tilbyder forældresamtaler, forældregruppe og inddragelse af pårørende på den unges præmisser. Vi tilbyder også telefonisk rådgivning og vejledning, hvis du har brug for det.

Forældresamtaler

Er du forælder til en ung med stofproblematikker, tilbyder Novavi Stofrådgivningen individuelle forældresamtaler. Et samtaleforløb kan være med enten den ene eller begge forældre. Hvis det skønnes relevant, kan den unge også inviteres med ind til enkelte samtaler.

Det overordnede formål med samtalerne er at hjælpe dig til at håndtere situationen omkring den unges stofproblematikker på den mest hensigtsmæssige måde.

Gennem samtalerne får du som forælder hjælp til at:

  • Forstå egne familiedynamikker og reaktionsmønstre
  • Opnå en større forståelse af mulige årsager til den unges handlinger/misbrug
  • Stoppe uhensigtsmæssige familiemønstre og opstarte nye konstruktive samværsformer
  • Håndtere konkrete problemstillinger i dagligdagen.

Som udgangspunkt betaler du selv for forældresamtalerne. Hvis den unge er under 18 år, kan forældresamtaler i nogle tilfælde bevilges af kommunen.

Forældregruppe

Som forælder til en ung i behandling hos os har du mulighed for at deltage i vores forældregruppe.

I forældregruppen er der mulighed for at dele de erfaringer og følelser, der er forbundet med at være forælder til en ung med stofproblematikker. I gruppen formidles der ligeledes konkret viden om rusmidler, og du får som forælder vejledning i, hvordan du bedst muligt kan støtte den unge i forhold til behandlingen.

Den unge skal forinden have givet tilsagn til, at forældrene må deltage. Det er gratis at deltage.

Tal med dit barn

Tal med dit barn om rusmidler og alkohol. Husk, hvordan det er at være ung og nysgerrig. En løftet pegefinger virker sjældent. Så lyt og være rolig. Det er helt i orden at give udtryk for din bekymring, men dit barn skal altid trygt kunne komme til dig, hvis der opstår problemer eller dilemmaer i forhold til rusmidler.  

Spørg ind til dit barns trivsel. Hvem går du sammen med? Drikker I alkohol? Ryger I hash? Hvad ved du om virkningerne og konsekvenserne af at tage rusmidlerne?

Og hvad ved du egentlig selv? Det er en god ide at søge viden sammen.

Ring til os i dag på +45 30 59 37 33

Vi sidder klar til at tale med dig.

Inddragelse af pårørende på den unges præmisser

I Novavi Stofrådgivningen vil vi gerne inddrage forældre eller andre pårørende i den unges behandling, hvis den unge ønsker dette. Som pårørende har du eksempelvis mulighed for at deltage i én eller flere af den unges samtaler og møder, hvis den unge ønsker dette. Det er dog vigtigt for os, at inddragelse af pårørende sker i overensstemmelse med den unges ønsker, så vi bevarer tilliden og den gode relation til den unge.

Du er som forælder altid velkommen til at kontakte Novavi Stofrådgivningen, hvis du har spørgsmål eller ønsker at høre om behandlingens form og metoder. For at sikre, at den unges behandlingssamtaler forbliver et fortroligt rum, udtaler vi os ikke om, hvad den unge har sagt under samtalerne, medmindre den unge ønsker, at der er bestemte ting, der skal videreformidles.

Specialiseret misbrugsbehandling

Stofrådgivningen er et specialiseret tilbud, der tilbyder misbrugsbehandling og stofrådgivning til unge op til 30 år, der er psykisk sårbare eller har en dobbeltdiagnose.

Ung stofafhængig i behandling
Modelfoto

“Det har været vigtigt for min mand og jeg at forstå, hvad vi kan gøre for at hjælpe Maria, så stofferne ikke overtager hendes liv. Maria er i behandling, og det er gået godt, men det er vigtigt, at vi har fået konkrete værktøjer til, hvordan vi kan håndtere og forstå Marias situation og adfærd”.

Forælder til en ung med stofproblematikker

Anonym og gratis stofbehandling

Anonym stofbehandling henvender sig til velfungerende borgere i arbejde eller uddannelse, der synes, at deres forbrug af stoffer fylder for meget i hverdagen.

Ung mand i anonym stofbehandling
Modelfoto