Beboer på pensionatet

Du kan få en bolig på Novavi Pensionatet, hvis du er hjemløs eller ikke kan opholde dig i din egen bolig af forskellige årsager, og hvis du samtidig har eller har haft et alkoholproblem.

alkoholbehandling, stofbehandling, alkoholiker, alkoholrådgivning, Novavi

Du skal ligeledes være over 18 år. Det er dog vigtigt, at du kan klare dig selv, da Novavi Pensionatets faste personale ikke har døgnvagt. I aften- og nattetimerne samt weekender og helligdage kan beboerne altid komme i kontakt med personalet via akuttelefon.

 

Hvordan kan jeg få en bolig?

For at komme i betragtning til en bolig på Novavi Pensionatet skal du til en visitationssamtale, som har til formål at finde ud af, om du er Pensionatets målgruppe, og om Pensionatet er det rette sted for dig. Til samtalen vil forstanderen og en evt. kontaktperson være til stede. Du er selvfølgelig velkommen til at tage en bisidder med. Du skal være ædru ved samtalen.

Du kan selv lave en aftale om en visitationssamtale med Novavi Pensionatet eller få hjælp til dette hos din sagsbehandler, pårørende eller andre.

Du kan kontakte Novavi Pensionatets forstander Camilla Noach på tlf.: 43 43 15 97 eller e-mail: pensionatet@novavi.dk.

Hvad forventer vi?

  • At du er ædru og stoffri under dit ophold på Novavi Pensionatet.
  • At du deltager aktivt i hverdagen og fællesskabet (bl.a. daglig rengøring og beboermøder)
  • At du er motiveret for at tage ansvar for dit eget liv.
  • At du er selvhjulpen i forhold til hygiejne, mobilitet og rengøring.
  • At du respekterer husets regler og de mennesker, som ellers færdes på Pensionatet

 

Ophold

Som ny beboer på Novavi Pensionatet bliver der taget godt hånd om dig fra første dag. Ved indflytningen tager din kontaktperson imod dig, og du vil få tildelt en selvstændig bolig i form af et rækkehus med dertilhørende have og tekøkken samt eget bad og toilet.

Vi opfordrer til, at du som ny beboer på Novavi Pensionatet, deltager i alle måltider i vores fælles spisestue, da det er en god og hyggelig måde at lære stedet og dets andre beboere samt medarbejdere at kende på - og omvendt.

Allerede første første dag af dit ophold starter samarbejdet med din kontaktperson. Inden for to måneder efter din indflytning har I sammen udarbejdet en udredningog en opholdsplan, som skal være jeres fælles fokuspunkt under dit ophold på Pensionatet. Af udredningen og opholdsplanen fremgår det, hvilken hjælp og støtte du kan få og har behov for i forhold til fx bolig, økonomi, misbrug, helbred og netværk. 

Udflytning og efterforsorg

Når du får din egen bolig eller er klar til at flytte hjem i egen bolig, tilbyder vi dig efterforsorg. Med din kontaktperson laver du en efterforsorgsplan, hvor I sammen planlægger din udflytning og den første tid efter udflytningen. Pensionatets efterforsorg består i at skabe tryghed for dig, at give dig en god start på livet i egen bolig, at forebygge ensomhed og isolation samt at støtte dig, hvis der opstår praktiske problemer.

[this div will be converted to an iframe]
×