Samarbejde med kommunen

alkoholbehandling, stofbehandling, alkoholiker, alkoholrådgivning, Novavi
  • Ved indskrivning af en ny beboer laver vi en skrivelse til den sociale sagsbehandler, sådan at vi kan få etableret et samarbejde hurtigst muligt.
  • Ved møde eller samtale med den sociale sagsbehandler vurderes den pågældende beboers fysiske og psykiske tilstand, for at få et nogenlunde tidsperspektiv på opholdet.
  • Kontaktperson og beboer udarbejder en opholdsplan inden for en måned efter indskrivning. Denne opholdsplan bruges i samarbejdet med kommunen, således at kommunen kan støtte op omkring de opstillede mål.
  • Kommunen kan også bruge opholdsplanen som supplement til kommunens egen handleplan (§ 141 stk. 2, Serviceloven).
  • På Novavi Pensionatet foretrækker vi "stormøder”, hvor alle de involverede sagsbehandlere, omkring den enkelte beboer, deltager. Denne form for møder giver ofte et bedre og mere helhedsorienteret billede af situationen samt et godt overblik over hvem, der kan hjælpe med hvad.

 

 Kommunens betaling

 Den pågældendes kommune vil blive opkrævet 1492,- kr. pr. døgn af Glostrup Kommune.

  • Taksten er gældende for 2019.


Kontakt: Forstander for Novavi Pensionatet Camilla Noach på tlf.: 43 43 15 97 eller e-mail: pensionatet@novavi.dk

[this div will be converted to an iframe]
×