Fra lænke til nyt liv

Den 6. december 2016 skiftede vi navn fra Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark til Fonden Novavi.

Det er bestyrelsens forventning, at skiftet til Novavi vil gavne virksomheden på flere fronter:

Sammenhængskraft og vidensdeling:
Det er forventningen, at beslutningen om at samle virksomheden under et fælles navn, på sigt vil styrke en fælles identitet og et tættere samarbejde på tværs af virksomhedens enheder. Vi har fokus faciliterer vidensdeling på tværs af Novavi og udnytte det høje faglige niveau blandt medarbejderne.

Positionering og styrke:
Skiftet til Novavi vil styrke vores strategiske position i arbejdet med at behandle alkohol- og stofafhængige. Med et fælles navn er virksomheden vokset, og det er lettere for eksisterende og potentielle samarbejdspartnere at identificere vores mange aktiviteter.

Kvalitet og ny viden:
Novavi vil være en mere interessant samarbejdspartner for forskningsinstitutioner, da det nu er lettere at identificere de mange aktiviteter, der er interessante i forhold til forskning. Samtidig har Fonden Novavi det som et strategisk mål at styrke arbejdet med effektmåling af vores behandling, og tilvejebringe ny viden til gavn for alkohol- og stofafhængige.