Presse hos Novavi.dk vedrørende stof- og alkoholbehandling
Presse
Pressekontakt

presse

Pressekontakt

Hos Fonden Novavi deler vi gerne vores viden

Vi har 60 års erfaring på misbrugsområdet, og vi deler gerne ud af vores viden, erfaringer og holdninger. Særligt, hvis det handler om stof- og alkoholafhængighed.

Kontakt for alle pressehenvendelser til Novavi:

CAMILLA SCHWALBE
Chef for Kommunikation og Public Affairs
 casc@novavi.dk
 +45 53 76 13 60

Hos fonden Novavi har vi en række eksperter, der gerne stiller sig til rådighed. Vi udtaler os om både forskning, behandling og samfundstendenser, der relaterer sig til afhængighed og misbrug af stoffer eller alkohol. Også i et pårørendeperspektiv.

Novavi betragter det som sin pligt at deltage i samfundsdebatten og bidrage til at skabe fokus på problemstillinger omkring alkohol og andre rusmidler.

Novavi arbejder for at forbedre kvaliteten og rammerne for misbrugsbehandlingen i Danmark. En del af den indsats handler om at påvirke politikerne lokalt og nationalt. Det gør vi med viden, forskning, undersøgelser og konkrete forslag.

Om Novavi

Fonden Novavi er en not for profit-fond, der hver dag arbejder for, at de mennesker, vi støtter, rådgiver og behandler, får et liv uden styrende rusmidler.

Novavi er Danmarks største leverandør af stof- og alkoholbehandling.

Med over 60 års erfaring med alkoholbehandling har Novavi etableret sig som en af de vigtigste organisationer i Danmark indenfor misbrugsbehandling. Novavi har fokus på dokumentation og evidens i behandlingen og tilrettelægger al behandling efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring misbrugsbehandling.

Hos Novavi er der fokus på forskning. Vi arbejder med effektmålinger i forhold til egne behandlingsmetoder og samarbejder med universiteter og hospitaler omkring en række forskningsprojekter, ligesom vi har stor fokus på at indgå samarbejder med fonde, producenter & andre aktører indenfor rusmidler, der kan tilvejebringe ny viden og hjælpe dem, der har brug for det.

Fonden Novavi har mange tilbud og aktiviteter, bl.a.: