Selvbetalt misbrugs- behandling

Hvis du ønsker selvbetalt misbrugsbehandling, vil du kunne modtage behandling uden at blive registreret i det offentlige system.

Ring på +45 30 59 37 33

Sammen laver vi en behandlingsplan med udgangspunkt i dine mål.

I behandlingen arbejder vi direkte med at reducere dit forbrug og med de problemer, der ligger til grund for forbruget. Vi fokuserer på at afdække dine ressourcer og hjælpe dig med at skabe et meningsfuldt liv.

Behandlingen er et individuelt tilbud som kan foregå ved fremmøde i Stofrådgivningen eller som onlinesamtaler. Vi vægter fleksibilitet i behandlingen højt og tilbyder derfor også samtaler sen eftermiddag. Behandlingen består af samtaler ved en fast misbrugsbehandler fra Novavi Stofrådgivningen.

Bliver jeg stoffri?

Vi kan ikke garantere dig stoffrihed efter endt forløb, men vi har mange års erfaring med behandling af unge og leverer generelt rigtig gode resultater. Vi indhenter løbende viden effekt i behandlingen ved hjælp af spørgeskemaer som udfyldes ved indskrivning, undervejs i behandling og ved udskrivning.

Selvbetalt behandlingsforløb

Forløbet strækker sig over i alt 16 mødegange af én times varighed inkl. visitation, forældresamtaler og en afsluttende samtale. Forløbet skal gennemføres indenfor 6 måneder.

Visitations- samtale og udarbejdelse af behandlingsplan

Forældresamtale med henblik på forventnings- afstemning

12 samtaler med den unge – med max. 14 dages mellemrum

Forældresamtale -hvordan støtter jeg mit barn bedst nu og efter?

Afsluttende møde med den unge og forældre

Indholdet i behandlingen tilrettelægges individuelt ud fra dine behov, og kan være ud fra følgende temaer:

 • Psykoedukation om den afhængige hjerne
 • Stofedukation og stofindtagets funktion
 • Ambivalens og motivation
 • Forandringscirkel og strategiarbejde ift. denne
 • Håndtering af højrisikosituationer, trang og lyst
 • Skam og skyld
 • Familie forhold og relationer (kærester, børn, parforhold)
 • Meditation, afledning, nye vaner mv.
 • Tilbagefaldsforebyggelse

Stofbehandling med fokus på tryghed, faglighed og resultater

Stofrådgivningens behandlere er psykiatere, psykologer, terapeuter, socialrådgivere og pædagoger

Mere end 20 års erfaring

Behandlingen er evidens- baseret efter Social- styrelsens anbefalinger

Alle behandlere har en relevant faglig uddannelse

Specialister i unges stofmisbrug

Gode resultater i behandlingen

Målrettet psykisk sårbarhed og dobbeltdiagnose

Hvis der er behov for mere intens behandling

Hvis vi ved indskrivning vurderer, at dit forbrug eller andre udfordringer er af en så problematisk karakter, at du har behov for et mere intensivt eller længere forløb, vil vi meget gerne hjælpe dig med at finde anden relevant behandling, hvor der er mulighed for at tilrettelægge en mere helhedsorienteret og evt. dobbeltfokuseret indsats.

Q&A om selvbetalt misbrugsbehandling

Det er vigtigt at melde afbud i god tid, hvis den unge er forhindret i at deltage i den aftalte samtale. Senest 24 timer før aftalen skal man melde afbud enten direkte til behandler eller på tlf. 30593733.

Ved afbud senere end 24 timer eller udeblivelse vil man blive opkrævet fuldt honorar for samtalen.

Ved afbud fra os, erstattes aftalen selvfølgelig med en ny samtale.

 

Hver samtale koster kr. 1468. Der faktureres forud og fakturering vil være opdelt i 3 rater:

 1. Rate 4 samtaler kr. 5.872
 2. Rate 6 samtaler kr. 8.808
 3. Rate 6 samtaler kr. 8.808

Det vil sige, at du ved betaling binder dig for det beløb den kommende rate dækker.

Er du under 18 år, skal dine forældre give samtykke til opstart af behandlingen.

I forløbet vil vi gerne inddrage dine forældre i misbrugsbehandling, hvis du ønsker det. Vi tilbyder her dine forældre støtte, sparring og vejledning i forhold til, hvordan de bedst muligt kan agere og støtte dig under behandlingsforløbet og fremadrettet.

Vi anvender udelukkende evidensbaserede metoder som kognitiv adfærdsterapi og MI. Vi benytter desuden elementer fra den psykodynamiske, narrative og systemiske tilgang og løsningsfokuserede metode.

Vi stiller ikke krav om stoffrihed, men arbejder med at fremkalde din egen motivation for forandring. Vi møder derfor dig med nysgerrighed og fordomsfrit, hvor vi styrker din tro på egen formåen. Vi guider, støtter og tilpasser løbende interventionen til dit individuelle ståsted.

Der tilbydes ikke psykiatrisk og psykologisk udredning udredning og behandling i forløbet. Dette kan dog tilkøbes. Læs mere om, hvordan du selv kan betale her: Selvbetalt misbrugsbehandling

Slip ud af dit stofmisbrug - Få gratis hjælp og rådgivning

Hvem får behandling?

Størsteparten af de unge, der er indskrevet i Novavi Stofrådgivningen, har erfaringer med både hash, alkohol og hurtige feststoffer som kokain, MDMD og amfetamin. Vi har særlig ekspertise i forhold til:

 • Unge med dobbeltdiagnoser eller mistanke herom, og hvor der er brug for en psykiatrisk/psykologisk udredning.
 • Unge, der har brug for en helhedsorienteret indsats med for eksempel terapeutisk, psykiatrisk og pædagogisk støtte.
 • Unge, der viser manglende tro på eller lyst til forandring af deres forbrug.
 • Unge, der fremstår velfungerende, og som eksempelvis er i fast arbejde eller under uddannelse.