Specialiseret misbrugsbehandling

Stofrådgivningen er et specialiseret tilbud, der tilbyder misbrugsbehandling og stofrådgivning til unge op til 30 år, der er psykisk sårbare eller har en dobbeltdiagnose.

Psykiatrisk og psykologisk udredning

Har du brug for en udredning?  Vi tilbyder psykiatrisk og psykologisk udredning og behandling, hvis du er under 30 år, og der er mistanke om psykisk sygdom kombineret med et problematisk forbrug af rusmidler.

Udredning_unge_psykiatrisk_psykologisk

Stofbehandling med fokus på tryghed, faglighed og resultater

Stofrådgivningens behandlere er psykiatere, psykologer, terapeuter, socialrådgivere og pædagoger

Mere end 20 års erfaring

Behandlingen er evidensbaseret efter Socialstyrelsens anbefalinger

Alle behandlere har en relevant faglig uddannelse

Specialister i unges stofmisbrug

Gode resultater i behandlingen

Målrettet psykisk sårbarhed og dobbeltdiagnose

Gratis behandling og frit valg

 • I Danmark har vi behandlingsgaranti og derfor skal din kommune tilbyde gratis behandling indenfor 14 dage.
 • Du kan frit vælge, hvor du vil behandles. Det kan være et offentligt eller privat behandlingstilbud.
 • Vi tilrettelægger behandlingen, så du har fleksibilitet ift. uddannelse, arbejde, sociale liv eller andre prioriteter.

Andre betalingsmuligheder

Hvis du ikke ønsker at blive visiteret til gratis ambulant behandling via din kommune, så kan du betale via din private sundhedsforsikring hos dit forsikringsselskab, betale selv,  betale via din virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende eller måske få din arbejdsplads til at betale.

selvbetaler privat sundhedsforsikring

Q&A om stofbehandling

Har du arbejde eller er under uddannelse og er dit forbrug af rusmidler ved at tage overhånd?

Så er tilbuddet om gratis anonym stofbehandling måske et tilbud for dig. Når du kommer til os, behøver du hverken opgive CPR-nummer eller rigtige navn.

Det betyder, at du ikke bliver registreret nogen steder. Dog skal der fremvises sygesikringsbevis, men du har ret til at holde en hånd over navn, CPR-nummer og gade/vej-adresse. Vi skal kun kende din kommune.

Anonym stofbehandling henvender sig til velfungerende borgere, der synes, at deres forbrug af stoffer fylder for meget i hverdagen. Derfor er behandlingen også adskilt fra andre former for misbrugsbehandling.

Hvis du ønsker selvbetalt behandling, vil du kunne modtage behandling uden at blive registeret i det offentlige system.

Misbrugsbehandling er gratis i Danmark. For at starte i stofmisbrugsbehandling hos Novavi Stofrådgivningen skal du som udgangspunkt kontakte din kommune, da det er kommunen, der betaler for behandlingen. Det koster altså ikke dig noget.

Hvis du er over 18 år og har et stofmisbrug, har du jf. servicelovens § 101 ret til at komme i gratis misbrugsbehandling.

Er du under 18 år, har du ret til misbrugsbehandling, når kommunen vurderer, at misbruget medfører alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, så du ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse eller arbejde.

Dog er der også andre muligheder for finansiering af behandlingen. Du kan for eksempel få finansieret din behandling ved følgende:

 • Hvis du har en sundhedsforsikring med misbrugsdækning enten privat eller via dit arbejde. Novavi samarbejder med flere danske forsikringsselskaber. Selvom du har forsikringen gennem dit arbejde, vil din arbejdsgiver ikke få oplysning om, at du er startet i misbrugsbehandling. Der er fuld anonymitet, og alle i Novavi har tavshedspligt. Kontakt dit forsikringsselskab og hør nærmere.
 • Flere virksomheder betaler for deres medarbejderes misbrugsbehandling, da det er en investering i både medarbejderne og virksomhederne. Du kan forhøre dig herom enten hos din tillidsmand eller hos HR.
 • Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan udgiften til behandlingen bogføres som en udgift i din virksomhed, uden at du beskattes af det.
 • Du kan også vælge selv at betale for behandlingen.

I Danmark har vi behandlingsgaranti og kommunerne skal tilbyde behandling for hashmisbruget indenfor 14 dage, efter man som borger har henvendt sig.

5 skridt for at komme i misbrugsbehandling

 1. Start med at kontakte en sagsbehandler i din kommune, og hør om det er muligt at få
  bevilget et forløb hos Novavi Stofrådgivningen.
 2. Din sagsbehandler henvender sig herefter hos Novavi Stofrådgivningen.
 3. Vi tilbyder visitationssamtale indenfor en uge, så lovkravet om iværksættelse af
  behandling inden 14 dage kan overholdes. Hvis du ønsker
  det, må dine forældre gerne deltage i samtalen.
 4. Vi udarbejder en indstilling på baggrund af visitationssamtalen og lægesamtalen.
  Indstillingen skal godkendes af din sagsbehandler eller misbrugskonsulent.
 5. Behandlingen igangsættes.

Som udgangspunkt tilbydes du ét af nedenstående tilbud, men dit behandlingsforløb kan også være sammensat af flere tilbud:

– Samtaler ved psykolog eller terapeut én gang ugentligt i Novavi Stofrådgivningen.

– Samtaler ved udgående behandler én gang ugentligt. Misbrugsbehandlingen foregår her i dit eget miljø eller hvor det giver mening for dig og kan bestå af en kombination af samtale, hjælp til strukturering af dagligdagen og aktiviteter.

– Samtaler ved psykiater med samtaler én gang ugentligt, hvor behandlingen er en kombination af misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling.

– Udredningsforløb ved psykiater inklusiv samtaler ved psykolog én gang ugentligt.

– Efterbehandling med samtaler hv. 14. dag ved enten psykiater, psykolog, terapeut eller udgående pædagog.

Det er meget forskelligt hvad man taler om i samtalerne, men i misbrugsbehandlingen undersøger vi altid sammen med dig:

 • Hvilke gode grunde du mon har haft til at udvikle et hashmisbrug eller stofmisbrugforbrug.
 • Hvilke gode alternativer, man kan forsøge sig med i stedet for at ryge, drikke alkohol eller tage stoffer.

Vi fokuserer på dine ønsker i forhold til reduktion og ophør. Vores mål er at hjælpe dig med at skabe en dagligdag, som du selv synes er god, fordi vores erfaring er, at hvis man som ung oplever at have et godt meningsfuldt ungdomsliv, får man som regel også lyst til at have et liv uden et hashmisbrug eller stofmisbrug.

Det er forskelligt, hvor lang tid man har behov for at gå i behandling, men de fleste går her 3-6 mdr. af gangen med mulighed for forlængelse.

Sagtens. Vi tilrettelægger behandlingen, så du har fleksibilitet ift. uddannelse, arbejde, sociale liv eller andre prioriteter.

I Danmark har vi behandlingsgaranti og derfor skal din kommune tilbyde gratis behandling indenfor 14 dage, efter at du har henvendt dig med et ønske om misbrugsbehandling. Når du er visiteret til behandling, kan du frit vælge at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til.

Vi stiller ikke krav om stoffrihed, men arbejder med at fremkalde din egen motivation for forandring. Vi møder derfor dig med nysgerrighed og fordomsfrit, hvor vi styrker din tro på egen formåen. Vi guider, støtter og tilpasser løbende interventionen til dit individuelle ståsted.

Er du en bekymret forælder?

Få hjælp som pårørende – samtaler, støtte og vejledning.

Mor til en ung der tager stoffer
Modelfoto
Slip ud af dit stofmisbrug - Få gratis hjælp og rådgivning

Hvem får behandling?

Størsteparten af de unge, der er indskrevet i Novavi Stofrådgivningen, har erfaringer med både hash, alkohol og hurtige feststoffer som kokain, MDMD og amfetamin. Vi har særlig ekspertise i forhold til:

 • Unge med dobbeltdiagnoser eller mistanke herom, og hvor der er brug for en psykiatrisk/psykologisk udredning.
 • Unge, der har brug for en helhedsorienteret indsats med for eksempel terapeutisk, psykiatrisk og pædagogisk støtte.
 • Unge, der viser manglende tro på eller lyst til forandring af deres forbrug.
 • Unge, der fremstår velfungerende, og som eksempelvis er i fast arbejde eller under uddannelse.
Anonym og gratis stofbehandling
Modelfoto

Få gratis og anonym stofbehandling

Anonym stofbehandling henvender sig til velfungerende borgere i arbejde eller uddannelse, der synes, at deres forbrug af stoffer fylder for meget i hverdagen.

Kvinde i misbrugsbehandling for hashmisbrug

»Det fungerer bare fint for mig at gå herinde. Det rart at have én at snakke med og få hjælp til at tænke anderledes«

Når en ung kommer i behandling for et misbrug, så er det ofte livsforandrende. Da Katja på 17 år indskrives i Stofrådgivningen, har hun røget hash siden hun var 13…

Læs mere
Ung mand, der er i behandling i Novavi Stofrådgivningen

»Jeg føler, at jeg har haft to liv. Ét før Stofrådgivningen og ét efter«

Når en ung kommer i behandling for et misbrug, så er det ofte livsforandrende. Selvfølgelig er der nogle, hvor misbruget mere eller mindre bliver en permanent tilstand, men heldigvis oplever…

Læs mere