Gratis hjælp til kokain afvænning - Novavi.dk hjælper alle
Kokainmisbrug - Tegn & Symptomer
Gratis hjælp til kokain afvænning – Vi hjælper alle

kokainmisbrug

Gratis hjælp til kokain afvænning – Vi hjælper alle

Modelfoto

Hos Novavi Stofrådgivningen kommer du til en forsamtale eller i et visitationsforløb, hvor du fortæller om dig selv, og vi fortæller dig om den misbrugsbehandling, du står overfor. Her finder vi sammen ud af, hvad du har brug for i dit behandlingsforløb, og hvilken type behandler der vil være det bedste match til dig.

Novavi Stofrådgivningen

Hvem taler man med, når man går i misbrugsbehandling?

Som udgangspunkt tilbydes du et af nedenstående tilbud, men dit behandlingsforløb kan også være sammensat af flere tilbud:

– Samtaler ved psykolog eller terapeut én gang ugentligt hos Novavi Stofrådgivningen.

– Samtaler ved udgående behandler én gang ugentligt. Misbrugsbehandlingen foregår i dit eget miljø eller der, hvor det giver mening for dig, og kan bestå af en kombination af samtale, hjælp til strukturering af dagligdagen og aktiviteter.

– Samtaler ved psykiater med samtaler én gang ugentligt, hvor behandlingen er en kombination af misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling.

– Udredningsforløb ved psykiater inklusive samtaler ved psykolog én gang ugentligt.

– Efterbehandling med samtaler hver 14. dag ved enten psykiater, psykolog, terapeut eller udgående pædagog.

Det er meget forskelligt, hvad man taler om i samtalerne, men i misbrugsbehandlingen undersøger vi altid sammen med dig:

  • Hvilke gode grunde du mon har haft til at udvikle et stofmisbrug.
  • Hvilke gode alternativer du kan forsøge dig med i stedet for at ryge, drikke alkohol eller tage stoffer.

Vores mål er at hjælpe dig med at skabe en dagligdag, som du selv synes er god. Vores erfaring er, at hvis man som ung oplever at have et godt meningsfuldt ungdomsliv, får man som regel også lyst til at have et liv uden et hashmisbrug eller et stofmisbrug.

De fleste går her 3-6 måneder ad gangen med mulighed for forlængelse.

Sådan kommer du i behandling

Anonym og gratis stofbehandling
Modelfoto

Få anonym stofbehandling

Anonym stofbehandling henvender sig til velfungerende borgere i arbejde eller uddannelse, der synes, at deres forbrug af stoffer fylder for meget i hverdagen.