Gratis hjælp til kokain afvænning - Novavi.dk hjælper alle
Kokainmisbrug - Tegn & Symptomer
Gratis hjælp til kokain afvænning

kokainmisbrug

Gratis hjælp til kokain afvænning

Modelfoto

Hos Novavi Stofrådgivningen kommer du til en forsamtale eller i et visitationsforløb, hvor du fortæller om dig selv, og vi fortæller dig om den misbrugsbehandling, du står overfor. Her finder vi sammen ud af, hvad du har brug for i dit behandlingsforløb, og hvilken type behandler der vil være det bedste match til dig.

Novavi Stofrådgivningen

Hvem taler man med, når man går i misbrugsbehandling?

Som udgangspunkt tilbydes du et af nedenstående tilbud, men dit behandlingsforløb kan også være sammensat af flere tilbud:

– Samtaler ved psykolog eller terapeut én gang ugentligt hos Novavi Stofrådgivningen.

– Samtaler ved udgående behandler én gang ugentligt. Misbrugsbehandlingen foregår i dit eget miljø eller der, hvor det giver mening for dig, og kan bestå af en kombination af samtale, hjælp til strukturering af dagligdagen og aktiviteter.

– Samtaler ved psykiater med samtaler én gang ugentligt, hvor behandlingen er en kombination af misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling.

– Udredningsforløb ved psykiater inklusive samtaler ved psykolog én gang ugentligt.

– Efterbehandling med samtaler hver 14. dag ved enten psykiater, psykolog, terapeut eller udgående pædagog.

Det er meget forskelligt, hvad man taler om i samtalerne, men i misbrugsbehandlingen undersøger vi altid sammen med dig:

  • Hvilke gode grunde du mon har haft til at udvikle et stofmisbrug.
  • Hvilke gode alternativer du kan forsøge dig med i stedet for at ryge, drikke alkohol eller tage stoffer.

Vores mål er at hjælpe dig med at skabe en dagligdag, som du selv synes er god. Vores erfaring er, at hvis man som ung oplever at have et godt meningsfuldt ungdomsliv, får man som regel også lyst til at have et liv uden et hashmisbrug eller et stofmisbrug.

De fleste går her 3-6 måneder ad gangen med mulighed for forlængelse.

Vigtigt at vide, hvis du tager kokain

Kokain virker stimulerende på dit centralnervesystem, altså hjernen. Pulsen og kropstemperaturen stiger, og blodtrykket øges. Du får en følelse af opstemthed og energi. Sult og træthed mærkes ikke. Kokain kan give en dødelig forgiftning med kramper, stop af åndedræt, overophedning og hjertesvigt. Kokain er stærkt afhængighedsskabende, og det er derfor meget nemt at ende i et misbrug. Når man tager kokain kan man ikke så godt mærke alkohols effekter og der er derfor også risiko for alkoholforgiftning, hvis du tager begge dele samtidig.

Kokain er stærkt afhængighedsskabende, og det er derfor meget nemt at ende i et misbrug. Kokain kan give en dødelig forgiftning med kramper, stop af åndedræt og hjertesvigt. Kokain nedsætter hjernens og hjertets blodforsyning, hvilket kan give skader på både hjerne og hjerte. Hvis du sniffer kokain, kan du få varige skader på slimhinden i din næse, da blodkarrene trækker sig sammen. Dette kan resultere i, at næseslimhinden nedbrydes og forsvinder.

Kokain kan give en dødelig forgiftning med kramper, stop af åndedræt og hjertesvigt. Kokain nedsætter hjernens og hjertets blodforsyning, hvilket kan give skader på både hjerne og hjerte. Risikoen for dødsfald ved indtag er individuel og kommer an på mængden og styrken af kokainen, og hvad man blander kokainen med. For eksempel øges risikoen for dødsfald ved samtidigt indtag af alkohol, benzodiazepiner eller lignende. Man kan i øvrigt aldrig vide om det er kokain man køber, eller om det er tilsat andre rusmidler, der øger risikoen for forgiftning.

Det er meget forskelligt, hvad et gram kokain koster, men det koster ofte omkring 500-800 kr.

Kokain er et illegalt rusmiddel i Danmark, og du må derfor hverken besidde det, købe det, sælge det eller tage det. Du må ikke køre bil påvirket af kokain

Sådan kommer du i behandling

Anonym og gratis stofbehandling
Modelfoto

Få anonym stofbehandling

Anonym stofbehandling henvender sig til velfungerende borgere i arbejde eller uddannelse, der synes, at deres forbrug af stoffer fylder for meget i hverdagen.