Sådan kommer du i behandling for kokainmisbrug - Novavi

kokainmisbrug

Sådan kommer du i behandling for kokainmisbrug

Kokainmisbrug - få gratis professionel hjælp og rådgivning

Gratis behandling og frit valg

  • I Danmark har vi behandlingsgaranti og derfor skal din kommune tilbyde gratis behandling indenfor 14 dage.
  • Du kan frit vælge, hvor du vil behandles. Det kan være et offentligt eller privat behandlingstilbud.
  • Vi tilrettelægger behandlingen, så du har fleksibilitet ift. uddannelse, arbejde, sociale liv eller andre prioriteter.

Hvis man ønsker at få hjælp til sit kokainmisbrug Novavi Stofrådgivningen, skal man kontakte sin kommune, da kommunen skal betale for forløbet.

Det er også muligt at betale selv for behandlingen, eller hvis man har en sundhedsforsikring, søge om misbrugsbehandling herigennem.

Vi tilbyder også anonym og gratis stofbehandling hos Novavi Stofrådgivningen.

Anonym og gratis stofbehandling

Få anonym Stofbehandling

Anonym stofbehandling henvender sig til velfungerende borgere i arbejde eller uddannelse, der synes, at deres forbrug af stoffer fylder for meget i hverdagen.

Læs mere

De 5 trin til at komme misbrugsbehandling

  1. Kontakt en sagsbehandler, og forespørg om det er muligt at få bevilget et forløb hos Novavi Stofrådgivningen.
  2. Den unges sagsbehandler henvender sig hos Novavi Stofrådgivningen.
  3. Novavi Stofrådgivningen tilbyder visitationssamtale indenfor en uge, så lovkravet om iværksættelse af behandling inden 14 dage kan overholdes. Hvis den unge ønsker, kan forældre godt deltage i visitationssamtalen.
  4. Novavi Stofrådgivningen udarbejder en indstilling på baggrund af visitationssamtalen og lægesamtalen. Den skal godkendes af sagsbehandler eller misbrugskonsulent.
  5. Behandlingen starter.

Afhængig af kokain?

Behandling af kokainmisbrug

Gratis misbrugsbehandling

Hvis du er over 18 år og har et stofmisbrug, har du jf. Servicelovens § 101 ret til at komme i gratis misbrugsbehandling for dit kokainmisbrug. Er du under 18 år, så har du ret til misbrugsbehandling, når kommunen vurderer at dit misbrug medfører alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, så man ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse eller arbejde.

Kokain – afhængighed og bivirkninger

Hvis man vil klage

Hvis du er uenig i kommunens afgørelse kan man klage. Du kan klage ved at sende et brev, en mail eller ringe til kommunen senest 4 uger efter kommunens afgørelse. Kommunen har så mulighed for at vurdere din sag igen inden de sender klagen videre til ankestyrelsen. Dette kaldes genvurdering. Man kan ikke sende klagen direkte til ankestyrelsen.

Når man skriver en klage, er det godt, hvis man forklarer, hvorfor man er uenig i kommunens afgørelse. Man behøver ikke skrive i socialrådgiver- eller jurasprog, men kan blot bruge sit eget sprog.