Sådan kommer du i behandling for kokainmisbrug - Novavi
Kokainmisbrug - Tegn & Symptomer
Sådan kommer du i behandling for kokainmisbrug

kokainmisbrug

Sådan kommer du i behandling for kokainmisbrug

Kokainmisbrug - få gratis professionel hjælp og rådgivning

Gratis behandling og frit valg

 • I Danmark har vi behandlingsgaranti, og derfor skal din kommune tilbyde gratis behandling indenfor 14 dage.
 • Du kan frit vælge, hvor du vil behandles. Det kan være et offentligt eller privat behandlingstilbud.
 • Vi tilrettelægger behandlingen, så du har fleksibilitet ift. uddannelse, arbejde, sociale liv eller andre prioriteter.

Hvis man ønsker at få hjælp hos Novavi Stofrådgivningen til sit kokainmisbrug, skal man kontakte sin kommune, da kommunen skal betale for forløbet.

Vi tilbyder også anonym og gratis stofbehandling hos Novavi Stofrådgivningen.

Anonym og gratis stofbehandling
Modelfoto

Få anonym Stofbehandling

Anonym stofbehandling henvender sig til velfungerende borgere i arbejde eller uddannelse, der synes, at deres forbrug af stoffer fylder for meget i hverdagen.

Læs mere

De fem trin til at komme i misbrugsbehandling

 1. Kontakt en sagsbehandler, og forespørg, om det er muligt at få bevilget et forløb hos Novavi Stofrådgivningen.
 2. Den unges sagsbehandler henvender sig hos Novavi Stofrådgivningen.
 3. Novavi Stofrådgivningen tilbyder visitationssamtale indenfor 1 uge, så lovkravet om iværksættelse af behandling inden 14 dage kan overholdes. Hvis den unge ønsker det, kan forældre godt deltage i visitationssamtalen.
 4. Novavi Stofrådgivningen udarbejder en indstilling på baggrund af visitationssamtalen og lægesamtalen. Den skal godkendes af sagsbehandler eller misbrugskonsulent.
 5. Behandlingen starter.

Novavi Stofrådgivningen

Afhængig af kokain?

Behandling af kokainmisbrug

Gratis misbrugsbehandling

Misbrugsbehandling er gratis i Danmark. For at starte i stofmisbrugsbehandling hos Novavi Stofrådgivningen skal du som udgangspunkt kontakte din kommune, da det er kommunen, der betaler for behandlingen. Det koster altså ikke dig noget.

Hvis du er over 18 år og har et stofmisbrug, har du jf. servicelovens § 101 ret til at komme i gratis misbrugsbehandling.

Er du under 18 år, har du ret til misbrugsbehandling, når kommunen vurderer, at misbruget medfører alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, så du ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse eller arbejde.

Dog er der også andre muligheder for finansiering af behandlingen. Du kan for eksempel få finansieret din behandling ved følgende:

 • Hvis du har en sundhedsforsikring med misbrugsdækning enten privat eller via dit arbejde. Novavi samarbejder med flere danske forsikringsselskaber. Selvom du har forsikringen gennem dit arbejde, vil din arbejdsgiver ikke få oplysning om, at du er startet i misbrugsbehandling. Der er fuld anonymitet, og alle i Novavi har tavshedspligt. Kontakt dit forsikringsselskab og hør nærmere.
 • Flere virksomheder betaler for deres medarbejderes misbrugsbehandling, da det er en investering i både medarbejderne og virksomhederne. Du kan forhøre dig herom enten hos din tillidsmand eller hos HR.
 • Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan udgiften til behandlingen bogføres som en udgift i din virksomhed, uden at du beskattes af det.
 • Du kan også vælge selv at betale for behandlingen. Hvis du ønsker selvbetalt behandling, vil du kunne modtage behandling uden at blive registreret i det offentlige system.

Kokain – afhængighed og bivirkninger

Hvis man vil klage

Hvis du er uenig i kommunens afgørelse kan du klage. Du kan klage ved at sende et brev eller en mail eller ringe til kommunen senest 4 uger efter kommunens afgørelse. Kommunen har så mulighed for at vurdere din sag igen, inden de sender klagen videre til Ankestyrelsen. Dette kaldes genvurdering. Du kan ikke sende klagen direkte til Ankestyrelsen.

Når du skriver en klage, er det godt, hvis du forklarer, hvorfor du er uenig i kommunens afgørelse. Du behøver ikke at skrive i socialrådgiver- eller jurasprog, men kan blot bruge dit eget sprog.