Gratis hjælp til behandling af lattergas misbrug - Novavi.dk
Lattergasmisbrug - Tegn & Symptomer
Gratis hjælp til behandling af lattergas misbrug

lattergas

Gratis hjælp til behandling af lattergas misbrug

Behandling af lattergasmisbrug - gratis og anonymt

Den første gang du kommer his Novavi Stofrådgivningen, møder du til en forsamtale eller i et visitationsforløb, hvor du fortæller om dig selv, og vi fortæller dig om den misbrugsbehandling, du står overfor. Her finder vi sammen ud af, hvad du har brug for i dit behandlingsforløb, og hvilken type behandler der vil være det bedste match til dig.

Hvem taler man med, når man går i misbrugsbehandling?

Som udgangspunkt tilbydes du et af nedenstående tilbud, men dit behandlingsforløb kan også være sammensat af flere tilbud:

– Samtaler ved psykolog eller terapeut én gang ugentligt hos Novavi Stofrådgivningen.

– Samtaler ved udgående behandler én gang ugentligt. Misbrugsbehandlingen foregår i dit eget miljø eller der, hvor det giver mening for dig, og kan bestå af en kombination af samtale, hjælp til strukturering af dagligdagen og aktiviteter.

– Samtaler ved psykiater med samtaler én gang ugentligt, hvor behandlingen er en kombination af misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling.

– Udredningsforløb ved psykiater inklusive samtaler ved psykolog én gang ugentligt.

– Efterbehandling med samtaler hver 14. dag ved enten psykiater, psykolog, terapeut eller udgående pædagog.

Det er meget forskelligt, hvad man taler om i samtalerne, men i misbrugsbehandlingen undersøger vi altid sammen med dig:

  • Hvilke gode grunde du mon har haft til at udvikle et stofmisbrug.
  • Hvilke gode alternativer du kan forsøge dig med i stedet for at ryge, drikke alkohol eller tage stoffer.

Vi er optaget af, hvad dine ønsker er i forhold til reduktion og ophør, og dette er styrende for behandlingen. Vores mål er at hjælpe dig med at skabe en dagligdag, som du selv synes er god, fordi vores erfaring er, at hvis man som ung oplever at have et godt meningsfuldt ungdomsliv, får man som regel også lyst til at have et liv uden et hashmisbrug eller stofmisbrug.

Det er forskelligt, hvor lang tid man har behov for at gå i behandling, men de fleste går her 3-6 måneder ad gangen med mulighed for forlængelse.

Vigtigt at vide, hvis du tager lattergas

Lattergas giver en rus, der minder lidt om at blive fuld, da den som alkohol hæmmer centralnervesystemet. Rusen varer dog kun op til nogle få minutter.

Lattergas kan give hallucinationer og medvirke til kvalme og opkast. Lattergas kan desuden have en skadelig effekt på hjertet og give frostskader på lungerne og skader på nerve- og immunsystemet. Skaderne på nervesystemet kommer, fordi lattergassen inaktiverer B12-vitaminet, som er det vitamin, der opretholder dit nervesystem og danner blodceller. Aktuelt ved man ikke, om nerveskaderne er permanente, eller om de kan genoprettes ved genoptræning.

Det har siden 2020 været forbudt at sælge lattergas til unge under 18 år, da lattergas også bruges som rusmiddel blandt unge og blandt andet kan give frostskader i mundhulen, på lungerne og varige nerveskader.

Novavi Stofrådgivningen

Sådan kommer du i behandling

Anonym og gratis stofbehandling
Modelfoto

Få anonym stofbehandling

Anonym stofbehandling henvender sig til velfungerende borgere i arbejde eller uddannelse, der synes, at deres forbrug af stoffer fylder for meget i hverdagen.