Gratis hjælp til behandling af lattergas misbrug - Novavi

lattergas

Gratis hjælp til behandling af lattergas misbrug

Behandling af lattergasmisbrug - gratis og anonymt

Den første gang du kommer i Novavi Stofrådgivningen møder du til en forsamtale eller i et visitationsforløb, hvor du fortæller om dig selv og vi fortæller dig om den misbrugsbehandling du står overfor. Her finder vi sammen ud af hvad du har brug for i dit behandlingsforløb og hvilken type behandler der vil være det bedste match til dig.

Hvem taler man med når man går i misbrugsbehandling?

Som udgangspunkt tilbydes du ét af nedenstående tilbud, men dit behandlingsforløb kan også være sammensat af flere tilbud:

– Samtaler ved psykolog eller terapeut én gang ugentligt i Novavi Stofrådgivningen.

– Samtaler ved udgående behandler én gang ugentligt. Misbrugsbehandlingen foregår her i dit eget miljø eller hvor det giver mening for dig og kan bestå af en kombination af samtale, hjælp til strukturering af dagligdagen og aktiviteter.

– Samtaler ved psykiater med samtaler én gang ugentligt, hvor behandlingen er en kombination af misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling.

– Udredningsforløb ved psykiater inklusiv samtaler ved psykolog én gang ugentligt.

– Efterbehandling med samtaler hv. 14. dag ved enten psykiater, psykolog, terapeut eller udgående pædagog.

Det er meget forskelligt hvad man taler om i samtalerne, men i misbrugsbehandlingen undersøger vi altid sammen med dig:

  • Hvilke gode grunde du mon har haft til at udvikle et stofmisbrug.
  • Hvilke gode alternativer, man kan forsøge sig med i stedet for at ryge, drikke alkohol eller tage stoffer.

Novavi Stofrådgivningen

Ring på 30 59 37 33

Vi er optaget af hvad dine ønsker er i forhold til reduktion og ophør og dette er styrende for behandlingen. Vores mål er at hjælpe dig med at skabe en dagligdag, som du selv synes er god, fordi vores erfaring er, at hvis man som ung oplever at have et godt meningsfuldt ungdomsliv, får man som regel også lyst til at have et liv uden et hashmisbrug eller stofmisbrug.

Det er forskelligt hvor lang tid man har behov for at gå i behandling, men de fleste går her 3-6 mdr. af gangen med mulighed for forlængelse.

Sådan kommer du i behandling

Anonym og gratis stofbehandling
Modelfoto

Få anonym Stofbehandling

Anonym stofbehandling henvender sig til velfungerende borgere i arbejde eller uddannelse, der synes, at deres forbrug af stoffer fylder for meget i hverdagen.

Læs mere