Testsvar - score 0-3 - Novavi
Testsvar - Stofmisbrug
Testsvar – score 0-3

testsvar

Testsvar – score 0-3

Du har formentlig ikke på nuværende tidspunkt et problemskabende forbrug. Du skal dog være opmærksom på, at alle stoffer kan være farlige, især hvis du ikke ved, hvad du skal passe på. Der er altid risiko for at udvikle afhængighed eller forgiftning, og du kan ikke vide, hvad det konkrete stof indeholder. Derfor fraråder vi i Novavi Stofrådgivningen altid brug af stoffer og hash.

Hvis du oplever at have svært ved at styre, nedsætte eller stoppe indtagelsen af stoffer og tager stoffer hver weekend, så anbefaler vi, at du søger behandling. Novavi Stofrådgivningen tilbyder unge imellem 15 år og 30 år flere former for rådgivning og behandling alt efter, hvad du har behov for. Det kan være et kort forløb i vores anonyme stofbehandling, et individuelt onlineforløb eller et samtaleforløb ved en af vores behandlere.

Du kan kontakte os på tlf. +45 30 59 37 33

I Danmark har vi udrednings- og behandlingsgaranti, og derfor skal din kommune tilbyde gratis behandling indenfor 14 dage, efter at du har henvendt dig med et ønske om behandling. Når du er visiteret til behandling, kan du frit vælge at blive behandlet hos et offentligt behandlingstilbud eller et privat behandlingstilbud som for eksempel Novavi Stofrådgivningen.