Evaluering og statistik

Stofrådgivningen er i løbet af årene 2011-2014 blevet evalueret af Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

A

Evalueringen af Novavi Stofrådgivningen udgøres af to elementer: Dels en kvalitativ evaluering, der har til hensigt at give detaljeret indsigt i, hvordan Stofrådgivningens brugere og interessenter oplever Stofrådgivningens tilbud, således at Stofrådgivningen fremadrettet kan videreudvikle disse tilbud. Og dels en mere kvantitativ og effektorienteret evaluering, der fokuserer på at beskrive den målgruppe, som modtager behandling i Stofrådgivningen, samt at undersøge, hvorvidt der efter endt behandlingsforløb kan registreres en udvikling på udvalgte parametre.

Evalueringen viste at 77% af de unge, der har været i behandling i Stofrådgivningen enten reducerer eller ophører deres forbrug af illegale rusmidler.

Her kan du læse den kvantitative evaluering.

Her kan du læse den kvalitative delevaluering.


Statistik

I samarbejde med Center for Rusmiddelforskning, Aarhus universitet har vi lavet statistik over de indskrevne unge i 2010. Vi har trukket data på følgende områder:

  • Køn og alder
  • Hovedstof
  • Udskrivningsstatus
  • Tal om unge under 18 år

Link til statistik!

Tilsyn af den sociale behandling
Købehavns Kommune fører socialt tilsyn med Stofrådgivningen. Du kan læse den seneste tilsynsrapport her!

Lægefagligt tilsyn ved Sundhedsstyrelsen
Konklusionen efter Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg er følgende:

"Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget d. 15. maj 2015 og vurdering af det efterfølgende materiale fra behandlingsstedet konkluderet, at behandlingsstedet nu opfylder målepunkterne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har ingen anmærkninger i øvrigt til de undersøgte forhold på behandlingsstedet."
Her kan du læse rapporten (Rapporterne ligger i alfabetisk rækkefølge)

 

[this div will be converted to an iframe]
×