Om Novavi stofrådgivningen

Novavi Stofrådgivningen har eksisteret siden 2001 og blev oprindeligt startet af psykiater Henrik Rindom, som et af de første ambulante behandlingssteder for unge med skadeligt forbrug af rusmidler.

Novavi, stofbehandling, alkoholbehandling

Da Novavi Stofrådgivningen startede var der to ansatte og i dag er vi ca. 16 med forskellige faglige kompetencer.

Vi tilbyder behandlingsforløb for unge op til 30 år, der har et skadeligt forbrug af rusmidler. Indholdet i behandlingsforløbet aftales mellem den unge, den visiterende myndighed og Novavi Stofrådgivningen. Den unges forløb vil oftest bestå af en kombination af individuelle samtaler, gruppeforløb og eller udgående socialpædagogisk misbrugsbehandling - se Behandlingstilbud.

Novavi Stofrådgivningens baggrund
Novavi Stofrådgivningen blev etableret i 2001 som et Socialministerielt projekt under Fonden Novavi.

Fonden Novavis administration står for de administrative opgaver i Novavi Stofrådgivningen ligesom Novavi Stofrådgivningens regnskab revideres af Fonden Novavis revisor.

Novavi Stofrådgivningen modtog Socialministeriel støtte indtil 31. juli 2006, og bliver nu finansieret udelukkende af de behandlingsforløb, der udbydes til kommunerne.

[this div will be converted to an iframe]
×