Har du et barn, der ryger hash eller tager andre stoffer?

Er du forælder til en ung med et skadeligt forbrug af rusmidler, kan du få hjælp hos os - både hvis dit barn er indskrevet eller du kommer udefra og selv ønsker at betale. Du er velkommen til at kontakte os på 30 59 37 33

Læs om hvordan vi inddrager pårørende
alkoholbehandling, stofbehandling, alkoholiker, alkoholrådgivning, Novavi

Vejen til behandling

Kontakten skal gå gennem den unges sagsbehandler, da det er kommunen der betaler for forløbet.

I Danmark har vi behandlingsgaranti og kommunerne skal tilbyde behandling indenfor 14 dage, efter man som borger har henvendt sig med et ønske om misbrugsbehandling.

1

Start med at kontakte sagsbehandler, og hør om det er muligt at få bevilget et forløb hos Stofrådgivningen.

2

Den unges sagsbehandler henvender sig hos Stofrådgivningen.

3

Vi tilbyder visitationssamtale indenfor 14 dage. Hvis den unge ønsker det må forældre gerne deltage i denne samtale.

4

Vi udarbejder et visitationsoplæg, der skal godkendes af sagsbehandler.

5

Behandlingen igangsættes.

[this div will be converted to an iframe]
×