Behandlingsgaranti

Udarbejdet af cand.jur. Jannie Dyring, marts 2012

i

Hvis man er over 18 år og har et stofmisbrug, har man ret til behandling. Er man under 18 år, har man ret til behandling, når misbruget medfører alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer, så man ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse eller arbejde.

Kommunen skal som udgangspunkt tilbyde behandling senest 14 dage efter, at man har kontaktet kommunen og bedt om at komme i behandling.

Hvilke behandlingstilbud kan du gøre brug af
Når kommunen skal beslutte, hvilken behandling kommunen vil tilbyde, skal der lægges stor vægt på, hvilke ønsker den der skal i behandling selv har.

Når kommunen tilbyder et konkret behandlingssted, kan man i stedet vælge et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter, som det tilbud kommunen foreslår.

Hvis kommunen f.eks. visiterer til et ambulant behandlingstilbud, kan man frit vælge et andet ambulant tilbud, som yder samme behandling, som det kommunen har foreslået.

Det er derfor væsentligt, hvilket behandlingstilbud kommunen har visiteret til, dvs. hvilket behandlingsbehov og hvilken behandlingsindsats, som kommunen har vurderet modsvarer den unges behov. I de fleste tilfælde fremgår dette af den behandlingsplan, som er blevet lagt for den unge – men hvis der endnu ikke blevet lagt en behandlingsplan, så er det kommunens visitation til behandling, som er afgørende for muligheden for at vælge et andet tilsvarende behandlingstilbud.

Hvis man vil klage
Hvis man er uenig i kommunens afgørelse, kan man klage over den til det sociale nævn.

Når man skriver en klage, er det godt, hvis man forklarer, hvorfor man er uenig i kommunens afgørelse. Man behøver ikke skrive i socialrådgiver- eller jurasprog, men kan blot bruge sit eget sprog.

Hvis man vil klage til det sociale nævn over kommunens afgørelse, skal man fremsende sin klage til kommunen senest 4 uger efter kommunens afgørelse.

Her kan du læse en mere uddybende beskrivelse af Servicelovens § 101

[this div will be converted to an iframe]
×