Forældreinddragelse i behandlingen hos Novavi Stofrådgivningen

Vi inddrager forældre i den unges behandling, hvis det er i overensstemmelse med den unges ønske.

alkoholbehandling, stofbehandling, alkoholiker, alkoholrådgivning, Novavi

Som udgangspunkt vil vi gerne inddrage forældrene i den unges behandling og samtidig er det vigtigt for os, at det sker i overensstemmelse med den unges ønsker, så vi ikke mister den gode relation til den unge. Hvis den unge er over 18 år, skal den unge godkende at vi samarbejder med forældrene, hvilket betyder, at hvis den unge ikke vil have at vi samarbejder med forældrene, så er vi ifølge loven underlagt tavshedspligt. Hvis den unge er under 18 år, har man ret til som forældre at blive inddraget.

  • Forældre til hjemmeboende børn under 18 år tilbydes en samtale, hvor de bliver informeret om vores behandlingstilbud og vores tilgang, og hvor det fremtidige samarbejde drøftes.

  • Alle forældre der har en ung der går i behandling, bliver tilbudt at deltage gratis i en forældregruppe.

  • Forældre kan få individuelle samtaler. Disse samtaler skal betales at forældrene selv eller gennem at de bevilges af kommunen, som så betaler for samtalerne.

  • Hvis man som forælder har brug for at komme i kontakt med Stofrådgivningen vedr. ens barns behandling, skal man rette henvendelse til den unges behandler eller den der er behandlingskoordinator på den unges sag.

  • Forældre der ikke har et barn indskrevet kan købe samtaler hos os. Det er der mange der gør, hvis de er i tvivl om, hvordan de skal få deres barn i tale eller hjælpe det med et for stort forbrug af rusmidler. 
[this div will be converted to an iframe]
×