Behandlingstilbud

Her kan du læse om de forskellige behandlingstilbud hos Novavi Stofrådgivningen

q

Behandling til unge op til 30 år med skadeligt forbrug af rusmidler

Introduktion til behandllingstilbud

Novavi Stofrådgivningen arbejder både direkte med den enkelte unges forbrug af rusmidler og med de problemer, der ligger til grund for forbruget.

Behandling til unge op til 30 år med skadeligt forbrug af rusmidler

Psykiatriske samtaler

Novavi Stofrådgivningens psykiatere varetager behandlingssamtaler med unge, hvis udfordringer også rummer psykiatriske problemstillinger.

Behandling til unge op til 30 år med skadeligt forbrug af rusmidler

Udrednings- og behandlingsforløb ved psykolog og psykiater

Novavi Stofrådgivningen tilbyder et 4 mdr. udrednings- og behandlingsforløb, hvis der er mistanke om, at der kan ligge en psykiatrisk diagnose til grund for den unges skadelige forbrug af rusmidler.

Behandling til unge op til 30 år med skadeligt forbrug af rusmidler

Samtaler med psykolog el. terapeut

Den psykologiske behandling tilbydes når det vurderes, at psykologiske problemer ligger til grund for den unges skadelige forbrug. Psykologerne er specialiseret i tilrettelæggelse af sådanne forløb.

Behandling til unge op til 30 år med skadeligt forbrug af rusmidler

Psykologiske test

I Novavi Stofrådgivningen er der mulighed for, at den unge kan blive psykologisk undersøgt, både i forbindelse med en psykiatrisk-psykologisk udredning og i forbindelse med et behandlingsforløb.

Behandling til unge op til 30 år med skadeligt forbrug af rusmidler

Udgående socialpædagogisk misbrugsbehandling

De udgående socialpædagogiske misbrugsbehandlere hjælper de unge med de problemer, som et skadeligt forbrug af hash og stoffer medfører i dagligdagen.

Behandling til unge op til 30 år med skadeligt forbrug af rusmidler

Sparring til kontaktpersoner

Sparring til støttekontaktpersoner/pædagogisk personale

Behandling til unge op til 30 år med skadeligt forbrug af rusmidler

Strukturerede samtaler

Novavi Stofrådgivningen tilbyder strukturerede samtaler, som fortrinsvis udføres af vores socialrådgivere og pædagoger.

Behandling til unge op til 30 år med skadeligt forbrug af rusmidler

Koordinering af behandling

Vi har behandlingskoordinatorer på alle vores forløb, der også fungerer som kontaktperson for den sagsbehandler, der bevilger behandlingsforløbet.

Behandling til unge op til 30 år med skadeligt forbrug af rusmidler

Unge Veje - arbejdsmarkedsforløb

Unge Veje er et arbejdsmarkedsprojekt, der hjælper unge, som har eller har haft et skadeligt forbrug af rusmidler, med at finde en vej til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

Behandling til unge op til 30 år med skadeligt forbrug af rusmidler

Forældresamtaler

Vi tilbyder individuelle samtaler til forældre.

Behandling til unge op til 30 år med skadeligt forbrug af rusmidler

Urintest

Flere og flere bruger urintest til at kontrollere om unge har brugt illegale rusmidler.

Behandling til unge op til 30 år med skadeligt forbrug af rusmidler

Anonym stofbehandling

Gratis, anonym stofbehandling

[this div will be converted to an iframe]
×